Podsumowanie 4. Forum Akademicko-Gospodarczego

Podsumowanie 4. Forum Akademicko-Gospodarczego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Będziemy w kolejnych odsłonach zapraszać przedstawicieli uczelni humanistycznych, przyrodniczych, ekonomicznych i artystycznych do debaty o tym, jak możemy sprzyjać procesowi przemian. Jak możemy sprzyjać temu, aby budować świadomość i współodpowiedzialność za losy naszego kraju, ale także za losy naszego globu, mówił na zakończenie 4. Forum Akademicko- Gospodarczego Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich. Przedstawiamy zapis jego wystąpienia.

Na koniec naszego Forum chciałbym przede wszystkim podkreślić, że chyba we wszystkich wypowiedziach potwierdziliśmy pewną zgodę, co do diagnozy strategicznej ‒ w jakich obszarach powinniśmy podejmować działania na uczelniach, przedsiębiorstwach, w skali państwa.

Na pewno z tych wypowiedzi przebijał się głos, że powinniśmy budować porozumienie, stabilność, bo w tych warunkach lepiej się planuje strategie, ale także realizuje działania o charakterze innowacyjnym.

Wyrażona została gotowość, przez wszystkich przedstawicieli zarówno uczelni, jak i biznesu do tego, by uczestniczyć w przemianach, które są przed nami w perspektywie 10, 20, ale także i blisko 40 lat. Mówię o tych programach, które zarysowane zostały w obszarze Unii Europejskiej, ale także w Polsce.

Liczymy na dostęp do środków finansowych z różnych, w tym krajowych źródeł.  Musimy stworzyć mechanizmy, instrumentarium mądrej mobilizacji środków.

Liczymy na dostęp do środków unijnych, ale to, o czym mówił m.in. prezes Kwieciński ‒ pieniędzy na realizację różnych programów możemy potrzebować więcej, możemy potrzebować z innych miejsc, więc nie powinniśmy się bać także projektów wspólnych, inwestycji bezpośrednich, także na terenie naszego kraju.

Ważna rola uczelni humanistycznych

W przypadku krajowych instytucji finansowych musimy stworzyć im możliwość finansowania rozwoju. Powiem tu brutalnie ‒ w momencie, kiedy aktywność finansowania, kredytowania jest obłożona specjalnym, dodatkowym podatkiem, kiedy są inne obciążenia, obciążenia  pozapodatkowe, nieznane w innych krajach w takiej skali, w takim tempie ‒ to po prostu zdolność do mobilizowania oszczędności i ich aktywowania jest zdecydowanie ograniczona.

Ważna jest, co wszyscy podkreślali, edukacja, w bardzo wielu obszarach. Musimy więc dostosować do potrzeb programy nauczania uczelni, ale powinniśmy także współpracować w kształtowaniu tych programów, w organizowaniu praktyk.

Przemian w świadomości, w kształtowaniu myślenia, współpracy w naszym społeczeństwie nie da się dokonać bez angażowania ludzi nauki z obszaru humanistycznego

Zapewne zwrócili Państwo uwagę na to, że brakowało tutaj podczas dwóch dni Forum ważnej reprezentacji uczelni humanistycznych, uczelni artystycznych. Otóż w tych przemianach, a wkrótce czekają nas debaty na ten temat, jest nie tylko ważna, ale fundamentalna rola uczelni humanistycznych, także artystycznych.

Dlatego, że tych przemian w świadomości, w kształtowaniu myślenia, współpracy w naszym społeczeństwie nie da się dokonać bez angażowania właśnie ludzi nauki z obszaru humanistycznego.

Podczas swojego wykładu (wygłoszonego 16.02. podczas uroczystości nadania tytułu DHC) prof. Andrzej Koźmiński na koniec zadaje pytania: a może jeszcze jesteśmy przed dżumą? Może ta dżuma jeszcze nie nadeszła? 

I w związku z tym monitorowanie pewnych procesów w świecie, w Europie, w naszym kraju to jest właśnie wielkie wyzwanie dla humanistów, dla ludzi, którzy posiadają zdolności, ale także mają odpowiedni aparat narzędziowy do tego, żeby analizować, badać i podpowiadać różne rozwiązania.

Wkrótce rekomendacje Forum

Będziemy kontynuować nasze rozmowy także w Klubie 2025+, już 22 lutego 2022 roku, o godz. 17.00. I w tej sali będzie realizowana bardzo ważna debata z udziałem prof. Teofila Jesionowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej, prof. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mówić o wyzwaniach cywilizacyjnych, a właściwie o roli nauki wobec wyzwań cywilizacyjnych. Zapraszam na tę dwugodzinną debatę, spotkanie. Myślę, że będzie ono ważne. 

Ale na tym nie kończymy. Będziemy w kolejnych odsłonach zapraszać przedstawicieli uczelni humanistycznych, przyrodniczych, ekonomicznych i artystycznych do debaty o tym, jak możemy sprzyjać procesowi przemian. Jak możemy sprzyjać temu, aby budować świadomość i współodpowiedzialność za losy naszego kraju, ale także za losy naszego globu.

Nie boję się tego powiedzieć jeszcze raz, gra toczy się naprawdę o bardzo ważne sprawy i rola uczelni, rola edukacyjna, rola wychowawcza, ale rola także naukowa ‒ jest ogromna.

W ciągu trzech najbliższych tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Programowej 4. Forum Akademicko-Gospodarczego po to, by podsumować i przyjąć rekomendacje, i stanowiska, materiały do rozmowy z resortami

Na forum Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, który działa przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym będziemy ciągle doprowadzać do mądrej, konstruktywnej konfrontacji pomiędzy światem nauki i gospodarki.

To znaczy jakie instrumenty, jakie narzędzia powinniśmy kształtować, wspierać, aby rozwój współpracy pomiędzy nauką, uczelniami i gospodarką rozwijał się jak najlepiej. Myślę tutaj o programach kształcenia, o doktoratach wdrożeniowych, o praktykach studenckich i wszelkiego rodzaju stażach, ale także myślę o zapraszaniu przedstawicieli świata biznesu do współprowadzenia, do programowania czasami zajęć w uczelniach.

Myślę, że ważne jest ‒ i powinniśmy to jasno powiedzieć: sygnał budowy grupy uczelni badawczych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) i grup uczelni, które jako pierwsze wyszły do szerszej współpracy międzynarodowej ‒ to jest dobre rozwiązanie. To wywołało w uczelniach ogromny, pozytywny „zamęt”, zainteresowanie.

Niewątpliwie jest to ważne. Ważne jest też to, że znaleźliśmy dodatkowe środki na wspieranie studenckiego ruchu naukowego, samorządności, a także działania organizacji studenckich w środowisku akademickim. 

Kończąc, chciałem bardzo serdecznie podziękować całej Radzie Programowej i zapowiedzieć, że w ciągu trzech najbliższych tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Programowej 4. Forum Akademicko-Gospodarczego po to, by podsumować i przyjąć rekomendacje i stanowiska, materiały do rozmowy z resortami. Przypomnę, że nasi Goście wyrażali gotowość, chęć zapoznania się i rozważenia różnych propozycji.

Chciałem też podziękować wszystkim naszym Patronom, Partnerom i Gościom, Panelistom, Moderatorom i Mediom.             

Źródło: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze / PFAG