5. Forum Akademicko-Gospodarcze o różnych obliczach kryzysów oraz o wyzwaniach dla nauki i przedsiębiorczości

5. Forum Akademicko-Gospodarcze o różnych obliczach kryzysów oraz o wyzwaniach dla nauki i przedsiębiorczości
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
1 i 2 marca 2023 odbędzie się 5. Forum Akademicko-Gospodarcze pod tytułem "Różne oblicza kryzysów — złożone wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości".

5. Forum Akademicko-Gospodarcze organizujemy w sytuacji jakże odmiennej od naszego spotkania rok wcześniej. Konsekwencje gospodarcze dla Europy, jak i świata są niebagatelne, a biorąc pod uwagę rekordową inflację mamy nowy, bardzo trudny kontekst dla rozważań o rozwoju nauki i optymalnej strategii gospodarczej Polski wobec tak złożonych wyzwań – piszą organizatorzy Forum.

Zapraszamy Państwa na transmisję 5. Forum Akademicko-Gospodarczego 2023, które odbędzie się w dniach 1-2 marca.
Link do transmisji: KonferencjeOnline.pl/PFAG
, kod dostępu: PFAG kod dostępu: PFAG

Mamy świadomość, iż nikt nas nie zastąpi w budowie planu na przyszłość dla naszego kraju. Polscy przedsiębiorcy oraz środowiska naukowe są naszym zdaniem najbardziej predestynowane do konstruktywnej refleksji.

Poszukując odpowiedzialnych sojuszników we wszystkich obszarach życia publicznego, pragniemy stworzyć porozumienie ludzi dobrej woli. Takich, którzy na uwadze mają bieżące sprawy Europy, naszą krajową równowagę gospodarki w bliskiej perspektywie i długofalowy jej rozwój, a jednocześnie mają na sercu globalne zagadnienia klimatu, społecznej równości oraz ładu cywilizacyjnego.

Sprawy te mieszczą się w zakresie coraz bardziej rozpoznawalnego akronimu systematyki E∙S∙G, czyli raportowania niefinansowego dotyczącego obszarów: środowiskowego (environmental), społecznego (social) oraz zarządzania – ładu korporacyjnego (governance).

Łączy nas poczucie odpowiedzialności za przyszłość. Zaś fundamentem naszej wiary w sukces będzie wspólna praca oraz otwarta dyskusja. Zachęcamy usilnie do budowy licznych i trwałych powiązań nauki ze środowiskami biznesu. Złożonym wyzwaniom możemy skutecznie stawić czoła tylko razem.

Program 5. Forum Akademicko-Gospodarczego ‘23

Otwarcie Konferencji – środa 1 marca 2023, godz. 10:00:

· Krzysztof Pietraszkiewicz; Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego; Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej; Prezes Związku Banków Polskich.

Sesja I: Klimat dla biznesu? Biznes dla klimatu, 11:10-12:55

Jakie są szanse dla polskiej gospodarki i jakie przyjąć priorytety komunikacji związanej z transformacją energetyczną? Redukcja emisji, magazyny ciepła i chłodu, zrozumienie technologii i konsekwencji produkcji energii w programach kształcenia, wspólne programy badawcze oraz prace wdrożeniowe uczelni i przedsiębiorstw, również na kierunkach humanistycznych i artystycznych. Potrzeba nam przyspieszonej powszechnej edukacji na rzecz energetyki odnawialnej. Polityka energetyczna kraju – horyzont czasowy wykraczający poza jedno, czy więcej pokoleń?

Strategiczne programy rozwojowe – szanse Polski na znalezienie się w czołówce krajów, które pomyślnie wdrażają plany gospodarki nowej generacji, opartej na sztucznej inteligencji, Internecie rzeczy oraz na wyzwaniach powiązanej z maszynami Smart Civilisation. Co może uczynić każdy z nas, a jakie działania do podjęcia powinniśmy zaproponować politykom, administracji centralnej oraz władzom samorządowym?

Sesja II: Klimat dla bezpieczeństwa. Mobilizacja nauki i biznesu w służbie społeczeństwu, 13:00-14:50

„Pakiet kryzysów” obecnej dekady XXI wieku – globalne zagrożenia oraz cywilizacyjne szanse. Opracowanie i wdrożenie szczepionki na COVID-19 – to wzorcowa, czy jedynie częściowa mobilizacja ludzkości? Postęp technologiczny inspirowany zwiększonymi nakładami na zbrojenia – przykłady lotnictwa, artylerii i wojsk pancernych. Nauka oraz biznes w budowie systemów obronnych – skutecznej ochrony przestrzeni powietrznej, jak również fundamentalnego cyberbezpieczeństwa.

Uczelnie oraz przedsiębiorcy wobec potrzeb przyspieszenia modernizacji gospodarki – pomiędzy lokalnymi konfliktami militarnymi, a szansą stawienia czoła globalnym zagrożeniom, czy możemy dla naszego kraju określić właściwą ścieżkę postępowania? Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Kraju, a społeczne cele długofalowej polityki energetycznej oraz obronności.

Dzień drugi Konferencji — czwartek 2 marca 2023:

Sesja III: Ekonomia umiaru a globalna nierównowaga, 10:00-12:00

Produktywność najwyższą wartością cywilizacji? Zmniejszanie skali rabunkowego eksploatowania zasobów Ziemi. Mobilizowanie zasobów dla oddalenia humanitarnej katastrofy w regionach świata o najniższych dochodach — ONZ prognozuje do 2050 r. dwukrotny przyrost populacji 47 najbiedniejszych państw; z obecnego 1 mld do ok. 2 mld mieszkańców. Unia Europejska – jaki plan działań wobec globalnych wyzwań migracyjnych? Jakie potrzebne nakłady, a także jakie niepewności oraz szanse dla Polski wobec jej perspektyw demograficznych? Co może nauka, badania oraz kształcenie? Jakie inwestycje w część implementacyjną? Nowe technologie, żywność pozaustrojowa, rolnictwo miejskie, a jakie jeszcze podpowiedzi? Mierniki jakości życia i poziomu rozwoju – czy są adekwatne w stosunku do różnych przekonań religijnych, społecznych ideologii, przyzwyczajeń kulturowych lub pokoleniowych odmienności? Pojęcie „dobrostanu” w raportach międzynarodowych organizacji, czy jego stosowanie do Polski ma być bezkrytyczne, czy stawiamy na specyfikę naszego kraju? Programy nauczania i promowanie prac badawczych – które z kierunków studiów są predestynowane do podejmowania zagadnień konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego?

Sesja IV: Polskie wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze a biznes, 13:00-15:00

Co się nam udaje we współpracy wzajemnej, a w co należy zainwestować więcej uwagi i środków? Polskie środowisko akademickie, polskie jednostki naukowo-badawcze a polski biznes – czy mamy optymalne komponenty finansowania tej współpracy? Obecność nowych technologii w programach naukowo-badawczych, zwłaszcza w obszarach istotnych gospodarczo: robotyzacja, cyfryzacja, polityka energetyczna, ciepłownictwo, transport. Mamy bogate tradycje dyskutowania o etosie kształcenia oraz pożądanym modelu absolwenta. Badania wykazują, iż znakomicie wiemy, co jest potrzebne krajowej gospodarce. Czy spełniamy oczekiwania biznesu i nowoczesnej administracji w ramach treści i form dydaktyki szkolnictwa? Jak możemy usprawnić modele współpracy polskich ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami, nie tylko w obszarach B+R? Podsumowanie marzeń i korzyści z konstytucji dla nauki wprowadzonej w życie ponad 4 lata temu. Prócz pieniędzy, czego jeszcze nam brak do czołowych miejsc w międzynarodowych rankingach? W jakich obszarach w szkolnictwie wyższym chcemy konkurować z innymi krajami? Jakie kryteria prac naukowo-badawczych, skuteczności programów wdrożeniowych oraz poziomu dydaktyki są kluczowe we współczesnym świecie?

Więcej informacji o Forum>>>

Źródło: BANK.pl