Polski FinTech: nadchodzi kluczowy moment dla sektora

Polski FinTech: nadchodzi kluczowy moment dla sektora
Źródło: Fundacja FinTech Poland
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O 79 procent względem 2018 r. wzrosła liczba podmiotów działających w sektorze fintech. Rynek dojrzewa, co potwierdzają wysokie, stale rosnące przychody fintechów oraz pierwsze sukcesy podmiotów wychodzących z ofertą na zagraniczne rynki, czytamy w komunikacie prasowym Fundacji FinTech Poland.

Fintechy „made in Poland” są zauważane przez debiutujące na polskim rynku fundusze VC, a także międzynarodowe instytucje finansowe i globalne fintechy otwierające tu swoje centra badawczo-rozwojowe lub wymagające zaangażowania ludzi centra usług biznesowych. Dynamika rozwoju sektora przynosi jednak wiele wyzwań zarówno dla samych firm, jak i organów publicznych odpowiedzialnych za polską gospodarkę czy regulacje.

Fundacja FinTech Poland właśnie opublikowała nową edycję raportu „How to do fintech in Poland”, prezentującego branżę w kontekście całej gospodarki i sektora finansowego. To swoisty przewodnik dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych fintechem w Polsce.

Raport How to do fintech in Poland

To już druga edycja publikacji, zawierającej informacje o wiodących programach akceleracyjnych i hubach innowacji, zarówno tych funkcjonujących w strukturach banków, jak i niezależnych. Opracowanie dostarcza praktycznych informacji na temat ram prawnych czy zachęt podatkowych dla inwestorów zagranicznych. Syntetycznie opisuje także kluczowe wyzwania regulacyjne w nadchodzących latach. W efekcie, raport jest obowiązkową lekturą dla szukających informacji o polskim sektorze innowacji finansowej.

– Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla działań w obszarze innowacji finansowych dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, dojrzałemu sektorowi finansowemu, dobrej jakości otoczeniu biznesowemu oraz wybitnym talentom, zwłaszcza w dziedzinie IT i finansów.

Co wyróżniające, w Polsce, boom w sektorze z jakim mamy  do czynienia w ostatnich latach, wynikał przede wszystkim ze współpracy z dojrzałymi instytucjami finansowymi, a nie poprzez bezpośrednią konkurencję – mówi Paweł Widawski, prezes Zarządu FinTech Poland.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Technologie | Bez AI ani rusz

Konieczne działania wspierające nowe inwestycje zagraniczne

Raport „How to do fintech in Poland” wskazuje na coraz większą otwartość organów regulacyjnych i nadzorczych na działania wspierające rozwój rynku finansowego. Ich poparcie dla idei budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji zmienia sposób myślenia o znaczeniu nowoczesnego sektora finansowego dla gospodarki narodowej i bezpieczeństwa państwa.

Implikuje to konieczność podjęcia proaktywnych działań wspierających nowe inwestycje zagraniczne w tym sektorze gospodarki oraz budowanie marki polskiego centrum finansowego, co będzie również wspierać ekspansję zagraniczną polskich fintechów. Niezbędne jest jednak wypracowanie rynkowych i publicznych mechanizmów wspierania polskich firm z tego obszaru we wchodzeniu na rynki w innych krajach.

Koordynacja uczestników polskiego rynku fintech

Aby utrzymać rosnącą kondycję branży kluczowa jest koordynacja uczestników rynku.

Wielopoziomowa platforma dialogu i współpracy pomiędzy uczestnikami sektora finansowego – zarówno organów publicznych, podmiotów o ugruntowanej pozycji, jak i podmiotów wchodzących na rynek, stanowi istotny czynnik osiągania synergii poprzez nawiązywanie współpracy biznesowej, wymianę wiedzy na temat rynku lokalnego i globalnego oraz osiągnięcia wzrostu efektywności posiadanych zasobów.

Finansowanie dla sektora fintech

Ponieważ nie ma dalszego rozwoju, bez dostępu do kapitału istotną kwestią jest wypracowanie rozpoznawalności polskiego sektora fintech pośród inwestorów zagranicznych, co z kolei przełoży się na dostępność i koszt kapitału na finansowanie nowych inicjatyw lub rozwoju istniejących.

Oczywiście w Polsce, mimo globalnego spowolnienia rośnie wartość inwestycji dokonywanych przy udziale funduszy venture capital. Tylko w 2022 roku wartość tych dokonanych w Polsce wynosiła 775 000 000 EUR, co stanowi niebagatelny wzrost o 2114 proc. względem 2018 roku. Sektor fintech ma tu jednak jeszcze większy potencjał pod warunkiem podjęcia efektywnych inicjatyw.

Kadry i edukacja

Nie bez znaczenia, zarówno dla rozwoju sektora fintech, jak również dla zagranicznych inwestorów, jest wciąż rosnąca baza talentów. Potencjał już dziś jest duży. Rocznie studia w Polsce kończy 350 tys. osób.

Zainicjowanie zmian w edukacji na poziomie szkół średnich i uczelni, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia mogą skutecznie spozycjonować Polskę jako kraj najlepiej przygotowanych do pracy w finansach ekspertów i specjalistów. Przyniesie to korzyści zarówno lokalnym podmiotom, jak i przyciągnie kolejne inwestycje zagraniczne z obszaru finansów.

Czytaj także: Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Technologie | Banki muszą mieć e-zaplecze

***

Współautorami raportu „How to do FinTech in Poland?” opracowanego przez Fundację FinTech Poland są Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Michael Page i Page Executive,  PwC Legal oraz Bank Pekao SA. Partnerem strategicznym raportu jest PKO Bank Polski. W gronie partnerów znaleźli się BIK, Accelpoint oraz kancelaria Bird & Bird.

Czytaj także: Alior Bank przystąpił do projektu FinTech Poland

KNF o wspieraniu fintechów

– Wspieranie innowacji finansowych w Polsce jest zadaniem, które od kilku już lat mamy określone na poziomie ustawowym. Wsparcie Urzędu polega między innymi na bezpłatnych konsultacjach w ramach Programu Innovation Hub lub umożliwieniu testowania wybranych rozwiązań w dostępnych Piaskownicach Wirtualnych.

Dostrzegamy potencjał krajowego sektora FinTech, do tworzenia rozwiązań które mogą być popularyzowane za granicą, jednak krajowy rynek jest dobrym miejscem z którego działalność może być prowadzona z powodzeniem na terenie całej Unii Europejskiej. W naszej ocenie Raport stanowi źródło rzetelnej i syntetycznie zaprezentowanej wiedzy na temat Polski ze szczególnym naciskiem położonym na sektor FinTech – powiedział Zbigniew Wiliński, dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego.

Polska jest atrakcyjna dla inwestorów fintech

– Wybierają Polskę, zagraniczni inwestorzy zyskują dostęp do szerokiej bazy talentów i dojrzałego ekosystemu FinTech. Eksperci zajmujący się rozwijaniem produktów, finansami i zarządzaniem ryzykiem oraz światowej klasy specjaliści w IT – to tylko część potencjału, który mieścimy w sobie, jako największe centrum biznesowe w Europie, angażujące ponad 400 000 pracowników, w tym ponad 40 000 specjalizujących się w obszarach usług finansowych.

Raport „How to do FinTech in Poland?” to okazja do zgłębienia wszystkich możliwości, czekających w kraju nad Wisłą – podkreśla Agnieszka Kulikowska, senior partner w Page Executive

PAIH o przyspieszeniu rozwoju sektora fintech

– W relacjach z naszymi partnerami i docierających do nas zapytaniach dostrzegamy dużą dynamikę polskiego sektora fintech. Polskie start-upy mogą pochwalić się rozwiązaniami, które przyciągają do nich inwestorów z całego świata.

Rozwój branży można jeszcze przyspieszyć, chociażby poprawiając otoczenie prawne dotyczące tego sektora. Dzięki temu raportowi możemy diagnozować kolejne potrzeby firm – zauważa Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIH

PKO Bank Polski wspiera finansowo nowe technologie

– Innowacje tworzone przez fintechy przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom życia gospodarczego. Z tego powodu musimy zapewnić im odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Jako największy bank w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozumiemy znaczenie umiejętnego mariażu biznesu i nowych technologii. Nie tylko z perspektywy rosnącej satysfakcji odbiorców technologii, ale także szans, jakie ta relacja niesie dla przyszłości polskiej gospodarki i wszystkich podmiotów budujących jej sukces.

Dlatego jako PKO Bank Polski zawsze chętnie włączamy się we wszelkie inicjatywy wspierające środowisko FinTech. Wierzę, że dialog, silne wsparcie sektora finansowego oraz atuty lokalnego rynku nowych technologii, pozwolą zmienić Polskę w jedno z kluczowych centrów FinTech na świecie – zapewnia Marek Myszka, Dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Regulacje prawne MiCA, DORA a fintechy

– Jako PwC aktywnie wspieramy rozwój rynku fintech w Polsce. W ramach raportu „How to do fintech in Poland?” poddaliśmy analizie kluczowe regulacje prawne, które wpływają lub mogą wpłynąć na krajobraz polskiego rynku fintech.

Opracowanie ma charakter praktyczny, z naciskiem na nadchodzące obowiązki spółek z sektora fintech wynikające zarówno z tych bardziej oczywistych, jak MiCA czy DORA, jak i mniej oczywistych regulacji z obszaru ESG – podkreśla Aleksandra Bańkowska, adwokat, Partner w PwC Polska

Pełną wersję raportu „How to do FinTech in Poland?” znaleźć można w poniższym linku: https://fintechpoland.com/raport/how-to-do-fintech-in-poland/

Źródło: Fundacja FinTech Poland