Polska na 29 miejscu w rankingu systemów emerytalnych – Mercer CFA Institute  Global Pension Index

Polska na 29 miejscu w rankingu systemów emerytalnych – Mercer CFA Institute  Global Pension Index
Fot. stock.adobe.com / Kirsten D/peopleimages.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mercer i CFA Institute opublikowały piętnasty już (coroczny) raport i ranking systemów emerytalnych – Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). System emerytalny Holandii odzyskał pierwsze miejsce w zestawieniu. Za Holandią znalazły się: Islandia i Dania, zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce.

– Średnia wieku w wielu krajach wciąż rośnie. Dotyczy to szczególnie najbardziej rozwiniętych gospodarek – potwierdza Margaret Franklin, CFA, Prezydent oraz CEO CFA Institute.

– Inflacja i rosnące stopy procentowe przyczyniły się i zmieniły dynamikę wielu procesów ekonomicznych, stanowiąc poważne wyzwanie dla systemów emerytalnych.

Obserwujemy również kontynuacje zmian w trendach globalizacyjnych. To tylko kilka z coraz bardziej złożonych problemów i wyzwań, przed którymi stoją fundusze emerytalne. Wszystko to wpływa istotnie na sytuację osób pobierających świadczenia emerytalne – podkreśla Margaret Franklin.

– Coraz częściej to indywidualni uczestnicy systemów emerytalnych odgrywają najważniejszą rolę w procesie kumulowania oszczędności. Jako osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami jesteśmy zobowiązani pomagać im w tych procesach.

Co roku Pension Index przypomina, jak wiele działań, szczególnie o długoterminowej perspektywie należy zrealizować, by systemy emerytalne działały właściwie, szczególnie w kontekście ich długoterminowej stabilności i wypłacalności – podsumowuje Prezydent oraz CEO CFA Institute.

Rosnący wpływ sztucznej inteligencji (AI) i jej korzyści dla uczestników systemów emerytalnych

W Raporcie, oprócz analizy i wskazania najlepszych na świecie systemów emerytalnych, przeanalizowano również potencjał i korzyści, jakie branży emerytalnej przynieść może AI (sztuczna inteligencja). Szczególnie w z zakresie poprawy jakości i efektów działania systemów emerytalnych i szerzej zabezpieczenia społecznego oraz zapewniania ludziom lepszej jakości życia na emeryturze.

– Ciągły rozwój AI i jego zastosowania w procesach i decyzjach podejmowanych przez zarządzających aktywami (doradców inwestycyjnych) może prowadzić do bardziej efektywnych i właściwie udokumentowanych procesów podejmowania decyzji, których skutkiem  mogą być wyższe zyski z inwestycji dla członków funduszy i planów emerytalnych – skomentował dr David Knox, starszy partner w Mercer i główny autor badania.

– AI może odegrać znaczącą rolę w procesie angażowania indywidualnych inwestorów i pomóc im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących ich finansów. Obie te zmiany powinny poprawić efektywność inwestycji emerytalnych – dodaje ekspert.

Jednocześnie Raport jasno wskazuje, że wykorzystywanie AI nie jest pozbawione ryzyka, w tym w obszarach: etyki, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Rozwijając te obszary, kluczowe jest, aby modele AI były właściwie zarządzane i kontrolowane, z odpowiednio zdefiniowanymi odpowiedzialnościami – tak, aby eliminować i ograniczać niewłaściwe ich wykorzystywane. Tego typu zabezpieczenia są kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zaufania indywidualnych inwestorów i indywidualnych uczestników systemów emerytalnych.

– AI jako takie nie stanowi kompletnej i pełnej odpowiedzi na wszystkie pytania i wyzwania. Udział i zaangażowanie ludzi, szczególnie w zakresie kontroli i zarządzania będą zawsze potrzebne.

Pomimo tych ryzyk, AI ma szansę przyczynić się do polepszenia standardu życia obecnych i przyszłych emerytów – co stanowi ważny i istotny cel dla wszystkich systemów emerytalnych – stwierdził dr David Knox.

Czytaj także: Prawie 70% Polaków nie ma pewności, że ich oszczędności są bezpieczne w IKE, IKZE i PPK

Szczegółowe wyniki rankingu

W tegorocznym rankingu najwyżej oceniono system emerytalny Holandii, który uzyskał najwyższą liczbę punktów (85.1 pkt.). Za Holandią uplasowały się: Islandia (83.3 pkt.) oraz Dania (81.3 pkt.).

Z kolei najniżej oceniono system emerytalny Argentyny (42.3 pkt.).

Warto zauważyć, że pomimo tego, że Holandia wprowadza obecnie bardzo istotne zmiany w swoim systemie emerytalnym, system ten jest właściwie skonstruowany i przygotowany do zapewnienia bardzo atrakcyjnych świadczeń, także w trakcie jego przekształcania z systemu opartego o umowy grupowe (sektorowe) na system oparty o indywidualne oszczędności emerytalne w modelu DC (zdefiniowanych składek).

Pension Index wykorzystuje ważoną średnią subindeksów dotyczących trzech obszarów analizy: adekwatności wysokości świadczeń, wypłacalności w długim terminie oraz integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu.

W każdym z subindeksów można wskazać kraj i system emerytalny, które zostały najwyżej ocenione. I tak w kategorii adekwatność świadczeń najwyższą ocenę uzyskała Holandia (87.4 pkt.). Natomiast Islandia uzyskała najwyższą ocenę w kategorii wypłacalność w długim terminie (83.8 pkt.), a Finlandia zajęła pierwsze miejsce w ostatniej grupie ocen – pod kątem integralności oraz bezpieczeństwie prawnym systemu (90.9 pkt.).

Najniżej ocenione kraje w poszczególnych kategoriach to: Południowa Korea w kategorii adekwatność (39 pkt.), Austria w kategorii wypłacalność w długim terminie (22.6 pkt.) oraz Filipiny pod względem integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu (25.7 pkt.).

Polska w znalazła się mniej więcej w środku rankingu – zajmując miejsce 29. (spadek o jedno miejsce w porównaniu do badania z 2022 roku) i zdobywając 57,6 pkt. (czyli o 0,1 pkt. więcej niż przed rokiem).

Na koniec warto dodać, że spadek wskaźników urodzeń wpłynął negatywnie na wiele gospodarek i systemów emerytalnych, szczególnie negatywnie wpływając na wynik oceny w kategorii wypłacalność w długim terminie w takich krajach jak: Włochy i Hiszpania.

Należy jednocześnie podkreślić, że kilka azjatyckich systemów, w tym Chiny kontynentalne, Korea, Singapur i Japonia, podjęło się w ostatnich pięciu latach przeprowadzenia reform, których celem była poprawa oceny jakości ich systemów emerytalnych.

Czytaj także: Emerytury: stopa zastąpienia w 2043 roku wyniesie 25%?

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, tabela 1
Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, tabela 2
Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, tabela 3
Źródło: Mercer i CFA Institute

O Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI)

MCGPI porównuje systemy emerytalne wybranych krajów świata, wskazując braki i słabości systemów oraz proponując zmiany w wybranych aspektach ich funkcjonowania – co powinno zapewnić odpowiednią wartość świadczeń i pewność oraz bezpieczeństwo ich wypłat.

W tym roku, Global Pension Index objął 47 systemów emerytalnych, w których żyje 64% populacji naszego globu. W tegorocznym badaniu (2023) uwzględniono po raz pierwszy trzy nowe kraje – Botswana, Chorwację i Kazachstan.

Global Pension Index wykorzystuje średnią ważoną trzech subindeksów: adekwatności świadczeń, wypłacalności w długim terminie oraz integralności oraz bezpieczeństwa prawnego systemu, analizując każdy system z perspektywy ponad 50 konkretnych wskaźników.

Więcej informacji: https://www.mercer.com/insights/investments/market-outlook-and-trends/mercer-cfa-global-pension-index/

Źródło: Mercer, CFA Institute