Polscy konsumenci oczekują więcej cyfrowych usług

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ankietowani w badaniu Mastercard są entuzjastami cyfryzacji i wierzą w jej pozytywny wpływ na społeczeństwo. W poziomie "ucyfrowienia" Polacy wyprzedzają mieszkańców Europy Zachodniej. Polscy konsumenci są zadowoleni z rozwoju cyfrowych usług finansowych, w tym płatności, z których są już gotowi korzystać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i biometrii

Wyniki najnowszego badania Mastercard „Postawy wobec cyfrowych innowacji” wskazują, że polscy konsumenci pozytywnie przyjmują trend cyfryzacji oraz chcą korzystać z większej ilości cyfrowych usług, w z tym płatności. Są również większymi entuzjastami cyfryzacji niż mieszkańcy Europy Zachodniej oraz deklarują chęć korzystania z usług z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i technologii biometrycznych. Badanie zostało zrealizowane przez Mastercard we współpracy z IPSOS, na próbie 23 tys. internautów z 23 krajów, w tym z Polski.

Zdecydowana większość, bo aż ¾ polskich konsumentów jest zadowolonych z rosnącej cyfryzacji i kierunków jej rozwoju. Większość z nich wierzy również, że cyfryzacja różnych aspektów życia ma pozytywny wpływ na społeczeństwo (59%) oraz uważa, że będzie ona postępować, a cyfrowe usługi będą dostępne dla coraz większej części społeczeństwa (83%).

Chcemy więcej cyfrowych usług

Polscy konsumenci zadowoleni są również z poziomu „ucyfrowienia” różnego rodzaju usług. Najczęściej korzystają z poczty elektronicznej (84%), wyszukiwarek internetowych (83%), zakupów online (77%), mediów społecznościowych (71%), nawigacji (59%) czy serwisów pogodowych (50%). Obok usług turystycznych i gastronomicznych, handel i usługi finansowe to dziedziny, z których poziomu cyfryzacji polscy konsumenci są zadowoleni najbardziej (6/10 odpowiedzi w przypadku każdego z tych czterech obszarów). Ankietowani wskazują natomiast potrzebę zwiększenia zasięgu usług cyfrowych w edukacji (42% odpowiedzi), opiece zdrowotnej (37%) i transporcie publicznym (34%).

„Podział na świat online i offline zaciera się. Coraz większa cyfryzacja naszego codziennego życia wydaje się być nieunikniona, a dla Polaków stała się czymś naturalnym. Z badania Mastercard wyłania się obraz optymistycznych konsumentów, chętnie korzystających z coraz większej ilości usług w internecie. Oczywiście potrzeba czasu, żeby oswoić się z nowymi zjawiskami i rozwiązaniami. W ostatnich latach zmiany zachowań Polaków postępują jednak wyjątkowo szybko, co wynika z ogólnej gotowości Polaków do korzystania z nowych technologii i przyjmowania nowych zachowań” – komentuje Maria Cywińska, socjolog internetu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Polscy konsumenci chcą, żeby korzystanie z cyfrowych usług było szybkie i proste. Innymi słowy, chcemy, żeby internet ułatwiał nam realizację codziennych zadań, takich jak zakupy, zarządzanie finansami czy komunikowanie się. Zadaniem firm takich jak Mastercard jest przewidywanie potrzeb konsumentów i oferowanie coraz szerszej gamy cyfrowych usług. Innowacja nie może jednak oznaczać kompromisu w kwestii bezpieczeństwa, musimy mieć poczucie, że nasze dane i środki finansowe są w pełni bezpieczne” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe.

Europejscy liderzy cyfryzacji

Badanie Mastercard pozwoliło wyodrębnić profile respondentów o różnych postawach wobec cyfryzacji. Poziom „ucyfrowienia” badano na trzech płaszczyznach: korzystania z bankowości elektronicznej (online i mobilnej, w tym z usług płatności); korzystania z różnych rodzajów sprzętu elektronicznego (np. smartfona, tabletu, smart TV, smartwatcha, czytnika e-booków, konsoli do gier); oraz różnorodności usług cyfrowych, z których korzystają badani (np. zakupy online, media społecznościowe, streaming muzyki i filmów, rezerwowanie ofert turystycznych). Dzięki takiej analizie udało się wyodrębnić cztery sylwetki polskich konsumentów: od najbardziej „ucyfrowionych” Propagatorów (17%), przez Entuzjastów (28%), Naśladowców (45%), aż po najbardziej sceptycznych wobec cyfryzacji Tradycjonalistów (10%).

Wśród ankietowanych Polaków niemal co drugi (45%) zalicza się do grupy Entuzjastów lub Propagatorów cyfryzacji, co plasuje nas w europejskiej czołówce – średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 43%, a dla Europy Zachodniej – zaledwie 37%. W Polsce rzadziej spotyka się też zachowawczych Tradycjonalistów. Wśród nielicznych krajów, które wyprzedzają nas pod względem otwartości na innowacje, są Szwedzi. Są oni nie tylko większymi entuzjastami cyfryzacji i bardziej zaawansowanymi użytkownikami usług online, takich jak e-bankowość i płatności mobilne, ale też częściej korzystają ze sprzętu elektronicznego.

Polscy konsumenci są bardziej „ucyfrowieni” pod względem różnorodności sprzętu elektronicznego (34% zaawansowanych użytkowników) niż cyfrowych usług (15%), z których korzystają. Ponadto, znacznie lepiej od innych Europejczyków wypadamy pod względem korzystania z bankowości i płatności mobilnych – odsetek „zaawansowanych” użytkowników wynosi 26%, w porównaniu z 17% w naszym regionie i zaledwie 9% w Europie Zachodniej. Spośród ankietowanych Polaków 81% deklaruje, że korzysta z bankowości przez przeglądarkę internetową, a 42% przez aplikację w telefonie.

Gotowi na mobilność i biometrię

Polacy coraz chętniej korzystają z usług cyfrowych za pomocą urządzeń mobilnych. Aż 26% ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że używa ich do płacenia zdalnie za usługi (np. parking, bilety), za zakupy w sklepie fizycznym, bądź też online, za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji zakupowej. Co więcej, gdybyśmy mieli zrezygnować z kart płatniczych i gotówki na rzecz płatności cyfrowych, co drugi badany zdecydowałby się na płatność telefonem komórkowym. Ponadto polscy konsumenci deklarują gotowość do płacenia za pomocą smartwatcha (12%) czy opaski fitness (9%, najwyższy wynik w całej Europie).

Otwartość polskich konsumentów na cyfrowe innowacje znajduje swoje odzwierciedlenie również w gotowości do stosowania biometrycznych metod autoryzacji płatności. Ponad 1/3 ankietowanych chciałaby swoje transakcje płatnicze autoryzować za pomocą odcisku palca. Większość z nas uważa, że biometryczne autoryzowanie transakcji jest innowacyjne (65%), szybkie (61%) i łatwe (58%). Oprócz tego, prawie 2/3 z nas uważa tę metodę za bezpieczną. To istotne, ponieważ najważniejsze czynniki, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze metody autoryzacji, to bezpieczeństwo konta bankowego (54%) oraz danych osobowych (27%).

Anna Marciniak
Communications Manager
MasterCard