Połowa prezesów oczekuje silnego spowolnienia polskiej gospodarki

Połowa prezesów oczekuje silnego spowolnienia polskiej gospodarki
Fot. stock.adobe.com / peshkova
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Połowa polskich prezesów (50%) oczekuje silnego spowolnienia polskiej gospodarki; 48% spodziewa się, że spowolnienie będzie umiarkowane, wynika z ostatniej odsłony badania EY CEO Outlook Pulse. W odniesieniu do globalnej gospodarki sześciu na 10 prezesów ankietowanych przez EY w Polsce uważa, że spowolnienie umiarkowane, 40% - że będzie silne. Średnio na świecie opinie rozkładają się po połowie - 48% uważa, że spowolnienie będzie umiarkowane, a 50% - silne.

„Prezesi w Polsce bez wyjątku spodziewają się spowolnienia gospodarczego. Różnią się natomiast co do jego głębokości i trwałości. Pomimo zwiększonej niepewności geopolitycznej w naszym kraju, Polscy CEO są bardziej optymistyczni w swoich oczekiwaniach niż ich koleżanki i koledzy w innych krajach, jak wynika z badania przeprowadzonego przez EY na poziomie globalnym.

To kolejny dowód na to, że odporność na zawirowania i idąca z nią w parze przedsiębiorczość stanowią o sile rodzimej gospodarki” – powiedział partner zarządzający w dziale Strategia i Transakcje EY, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Mimo ryzyka politycznego wzrost gospodarczy na świecie może przyśpieszyć

Recesja poważniejsza niż kryzys finansowy z lat 2007-2008

Jak wynika z badania, 20% ankietowanych CEO w Polsce spodziewa się silnego trwałego spowolnienia światowej gospodarki, 20% silnego, ale tymczasowego spowolnienia, 33% oczekuje umiarkowanego i trwałego pogorszenia koniunktury, zaś 27% umiarkowanego przejściowego spowolnienia.

Silnego i trwałego pogorszenia krajowej koniunktury spodziewa się 9% polskich CEO, z kolei 41% uważa, że spowolnienie będzie silne, ale przejściowe.

„Silniejszego niż globalne spowolnienia polscy prezesi spodziewają się na swoim rodzimym rynku. Co drugi ankietowany przyznał, że w jego prognozach spowolnienie w Polsce będzie silne. Ale nadal oznacza to większy optymizm niż cechuje prezesów z innych państw. W globalnym badaniu EY silnego spowolnienia na macierzystym rynku obawia się 56 procent prezesów” – czytamy w komunikacie.

„Prezesi zarządzający polskimi firmami przewidują też (59%), że recesja będzie poważniejsza niż kryzys finansowy z lat 2007-2008. Na świecie uważa tak 56% respondentów badania EY”- czytamy również.

Czytaj także: Szefowa MFW w Chinach o zagrożeniach dla światowej równowagi finansowej

Zmiana strategii inwestycyjnej firm

W obliczu spowolnienia, prezesi firm zmieniają strategiczne plany. Najwięcej z nich, bo aż 40% (na świecie 41%) rekonfiguruje łańcuchy dostaw. Tyle samo polskich prezesów planuje relokację aktywów operacyjnych (globalnie 36%). Jedna trzecia polskich CEO wycofuje się z niektórych rynków zagranicznych (globalnie 34%), podano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że prezesi firm w Polsce o połowę rzadziej, niż na świecie opóźniają inwestycje do momentu, gdy sytuacja geopolityczna się wyklaruje – w Polsce taką odpowiedź wskazało 20% respondentów, a na świecie – 44%.

„Zmiany strategii nie wykluczają jednak prowadzenia działań, których celem jest dalszy rozwój polskich przedsiębiorstw. Prezesi firm planują zawieranie joint ventures oraz nawiązanie strategicznej współpracy (63% w Polsce i 58% na świecie) z partnerami. Nie wykluczają też fuzji oraz przejęć, które planuje prawie jedna trzecia polskich CEO (46% w skali globalnej)” – powiedział partner EY-Parthenon w Polsce Arkadiusz Gęsicki.

Z drugiej strony, 40% respondentów rozważa wycofanie się z niektórych inwestycji (na świecie takie plany ma nieco mniej, bo 34% prezesów firm).

Z kolei nowe inwestycje, o ile nie powstrzyma ich spowolnienie gospodarcze, będą miały miejsce przede wszystkim na tych rynkach, z którymi Polska ma silne polityczne i ekonomiczne związki – tak twierdzi 67% respondentów.

Podobnie patrzy 78% menedżerów na świecie. Prawie jedna czwarta polskich prezesów (22%) chce podjąć ryzyko i zainwestować na mniej znanych rynkach, dużo więcej niż na świecie (9%), podano.

***

Globalne badanie EY CEO Outlook Pulse zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. wśród 1,2 tys. prezesów zarządów firm w 22 krajach. Polska część badania została zrealizowana w styczniu i lutym 2023 roku.

Wzięło w niej udział 30 prezesów polskich przedsiębiorstw o światowym zasięgu. Reprezentowali przede wszystkim sektor produkcji, nauk przyrodniczych (biotechnologia oraz farmaceutyki), a także transport i logistykę, produkty konsumencie, handel, energetykę i bankowość.

Większość badanych polskich firm (33%) ma przychody w przedziale 500-999 mln USD, a 23% to przedział 5-9,9 mld USD.

Czytaj także: Prezes ZBP o zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki i jej wyzwań

Źródło: ISBnews