Polenergia i Siemens Energy: partnerstwo na rzecz dekarbonizacji i zielonego wodoru

Polenergia i Siemens Energy: partnerstwo na rzecz dekarbonizacji i zielonego wodoru
Fot. stock.adobe.com / peterschreiber.media
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Firmy Polenergia S.A. oraz Siemens Energy Sp. z o.o. wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG zadeklarowały bliską współpracę, której celem jest rozwój nowoczesnych technologii w zakresie dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Efektem wspólnych działań ma być m.in. wdrożenie pionierskich technologii wodorowych, postrzeganych jako technologie przyszłości.

#Michał Michalski: Elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej #ZielonyŁad #ZielonyWodór @PolenergiaSA @Siemens_Energy

29 czerwca 2020 roku Polenergia oraz Siemens Energy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie przemysłowego zastosowania wysokosprawnej kogeneracji, jak również wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zrównoważoną produkcję i wykorzystanie wodoru.

Obie strony deklarują współpracę skoncentrowaną na polskim rynku, który potrzebuje efektywnych i skutecznych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat i środowisko.

Jak zmniejszać ślad węglowy

Rosnące ceny energii elektrycznej i uprawnień do emisji skłaniają energochłonny polski przemysł do poszukiwania mechanizmów, które obniżyłyby koszty energii elektrycznej i cieplnej wykorzystywanej w procesach technologicznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego swoich produktów.

Ustabilizowanie produkcji pochodzącej z OZE wymaga realizacji nowoczesnych niskoemisyjnych projektów opartych o gaz ziemny. Elastyczność tej technologii sprawia, że instalacje gazowe staną się w najbliższych latach preferowaną opcją zwiększenia zainstalowanych mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Rozwiązania te będą też wstępem do wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych, których realizację Polenergia zapowiedziała w ogłoszonej w maju 2020 roku strategii na lata 2020 – 2024.

‒ Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej.

W tym celu pozyskaliśmy doświadczonego partnera, który ma już sprawdzone nowoczesne technologie długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wyeliminowaniu emisji CO2, poczynając od wysokosprawnej kogeneracji gazowej, po efektywną elektrolizę produkcji zielonego wodoru, którym będziemy mogli w przyszłości napędzać nasze gazowe bloki ‒ podkreśla dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Czytaj także: Nowa strategia Grupy Polenergia zatwierdzona. Będą farmy wiatrowe, zielony wodór i zielona energia wprost do klientów

Polenergia i Siemens Energy: instalacje niskoemisyjne dla przemysłu

Ustalony zakres potencjalnej współpracy Polenergii oraz Siemens Energy obejmuje analizę projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w segmencie kogeneracji przemysłowej oraz zastosowania technologii wodorowych.

W szczególności projekty te mogłyby obejmować wspólną realizację niskoemisyjnych instalacji gazowych dla przemysłu, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych oraz magazynów wodoru wdrażanych w polskim przemyśle oraz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, które zastąpiłyby wysokoemisyjne aktywa węglowe.

‒ Siemens Energy od wielu lat z sukcesem modernizuje infrastrukturę energetyczną, alokując znaczne środki R&D na rozwiązania determinujące przyszłość energetyki, czyli w zakresie wpływu na klimat, niskoemisyjność, efektywność energetyczną, dostępność energii oraz bezpieczeństwo.

Mamy w tym zakresie wiedzę i kompetencje. Pracujemy z wieloma udziałowcami tego rynku na całym świecie, realizując konsekwentnie tę wizję i strategię. Wierzymy, że takie partnerskie działania dają szansę na uzyskanie efektu skali, konsolidując tym samym wysiłki wielu branż, zmierzających w kierunku dekarbonizacji.

Siemens Energy skupia swoje działania wokół przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dla zastosowań przemysłowych i miejskich, a także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu.

Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora energetycznego w przyszłości. Cieszymy się na współpracę w tym zakresie z Polenergią ‒ podsumowuje Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Czytaj także: Forum Energii: integracja energetyki, ciepłownictwa i transportu obniży emisje CO2

Czas dla zielonego wodoru i dekarbonizacji

Na całym świecie prowadzone są badania, których wspólnym mianownikiem jest wodór jako nośnik energii, paliwo i surowiec. Może być on wytwarzany m.in. w procesie elektrolizy i dzięki temu przyczyniać się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Wytworzony w ten sposób wodór można nazwać zielonym tylko wtedy, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie jego produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny na bazie źródeł odnawialnych.

W odróżnieniu od energii elektrycznej, wodór można magazynować w dużych ilościach i przez dłuższy czas, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyki, przemysłu oraz transportu.

Czytaj także: Koalicja Klimatyczna o unijnych planach zielonej transformacji

Z wyliczeń i szacunków ekspertów McKinsey & Company zawartych w raporcie „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, jako terminu realizacji celów przyjętych przez Unię Europejską, oznacza w ciągu najbliższych 10 lat aż czterokrotnie przyspieszenie dekarbonizacji polskiego przemysłu ‒  w porównaniu do tempa działań z poprzednich 30 lat.

Osiągnięcie neutralności emisyjnej będzie wymagało w Polsce dodatkowych inwestycji, których wartość w najbliższych 30 latach może sięgnąć nawet 380 mld euro.

Potencjalne korzyści z dekarbonizacji zapewnią bezpieczeństwo energetyczne poprzez 80-procentowy spadek importu paliw kopalnych, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów operacyjnych o 75 mld euro, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki zapewniający blisko 300 tysięcy nowych miejsc pracy.

Czytaj także: Pierwsza fotowoltaiczna pasieka powstała w Sulechowie

Źródło: Polenergia