Polacy wysyłają coraz więcej SMS-ów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Według opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu "Łączność - wyniki działalności w 2015 roku" wynika, że w roku ubiegłym Polacy wysłali 52 400 mln SMS-ów, czyli o 404 mln wiadomości tekstowych więcej niż w 2014 r. To oznacza, że pojedynczy abonent wysłał średnio 931 SMS-ów, o 28 więcej niż rok wcześniej.

Pod względem liczby wysyłanych SMS-ów na jednego użytkownika Polska wciąż znajduje się powyżej średniej dla państw Unii Europejskiej. Przeciętny użytkownik polskich sieci komórkowych w 2015 roku wysłał 83 wiadomości tekstowe miesięcznie, przy 68 SMS-ach w innych krajach UE.

Raport GUS pokazuje, że rosnąca popularność komunikatorów opartych o media społecznościowe tylko chwilowo wpłynęła na zainteresowanie z korzystania usługi SMS. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby wysłanych wiadomości MMS. W 2015 roku użytkownicy sieci mobilnych wysłali łącznie ponad 740 mln wiadomości MMS, czyli o 213 mln więcej niż w roku 2014. Statystyczny Polak w roku 2015 wysłał 13 wiadomości MMS, tj. o 4 więcej niż rok wcześniej.

Raport GUS jest już drugim po raporcie UKE dokumentem w tym roku, który wskazuje nie tylko na zatrzymanie tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę wysyłanych wiadomości tekstowych, ale pokazuje także wzrost zainteresowania taką formą przekazywania informacji. Oba raporty wskazują, że nie spełniają się scenariusze, w których aplikacje mobilne wypierają komunikację SMS – powiedział Marcin Papiński, dyrektor ds. rozwoju w firmie Infobip.

SMS wciąż dla wielu użytkowników pozostaje jednym z podstawowych kanałów komunikacji, co pokazuje wzrost zainteresowania tą usługą pomimo spadku liczby abonentów. Przewagą SMS-ów jest szybkość dotarcia informacji oraz, co dziś bardzo ważne, jej bezpieczeństwo. Rynek usług SMS w Polsce wciąż dynamicznie się rozwija i posiada duży potencjał wzrostu. Wynika to także z rosnącego zainteresowania marketingiem SMS firm oraz instytucji, ponieważ wiadomości tekstowe w marketingu to wciąż najlepsze narzędzie dotarcia do klienta: skuteczne, nie zaliczane jako spam, dobrze widziane przez odbiorców. Oprócz marketingu, SMS-y z powodzeniem wykorzystywane są w bankowości mobilnej, w systemach zakupowych, w powiadomienia o zagrożeniach czy w komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Tak szerokie zastosowanie krótkich wiadomości tekstowych sprawia, że komunikacja SMS jeszcze długo będzie narzędziem cieszącym się dużą popularnością i mającym przed sobą przyszłość.

Marcin Złoch