Podatek Belki zniechęca do długoterminowego oszczędzania

Podatek Belki zniechęca do długoterminowego oszczędzania
Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zniesienie podatku od zysków kapitałowych najbardziej zwiększyłoby dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania - wynika z badania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

#MałgorzataRusewicz: Teraz, kiedy stajemy przed wyzwaniami związanymi z epidemią #COVID19 i jej gospodarczymi następstwami, szczególnie warto zastanowić się, które z rozwiązań mogłyby dodatkowo wesprzeć zasilanie przedsiębiorstw w kapitał #IZFiA @_IGTE

Badania po pierwszym etapie PPK

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu.

Dodatkowy napływ środków do systemu długoterminowego oszczędzania zapewniłoby wiele różnych działań, jednak najczęściej wymienianymi były zniesienie podatku od zysków kapitałowych dla osób oszczędzających na rynku kapitałowym przez okres co najmniej 3 lat (60%), kampanie rządowe promujące oszczędzanie w ramach IKE/IKZE w okresie przełomu lat kalendarzowych (46,7%) oraz wprowadzenie edukacji finansowej już w szkołach podstawowych (46,7%).

Obecne zachęty do oszczędzania zbyt słabe

Mniejszą popularność wskazań zyskały możliwość odpisania strat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla oszczędzających przez okres 3 lat (33,3%), zwolnienie wypłat z IKZE z opodatkowania zryczałtowanych podatkiem dochodowym (26,7%), wprowadzenie zachęt podatkowych do oszczędzania dla osób wchodzących na rynek pracy (26,7%), możliwość zakładania produktów III-filarowych i zarządzania nimi w postaci elektronicznej (20%) oraz możliwość zakładania IKE/IKZE dla swoich dzieci (13,3%).

Wśród najmniej popularnych odpowiedzi, wskazanych jednokrotnie (6,7%), wymienić można możliwość zaliczania wpłat do IKZE dokonywanych w pierwszym kwartale roku bieżącego do limitu roku poprzedniego, wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wprowadzenie wyższych zachęt podatkowych do oszczędzania dla wszystkich oszczędzających, czy kampanie rządowe szeroko promujące i wspierające oszczędzanie.

Dobry czas na podjęcie decyzji

Pomysłów na rozwój systemu długoterminowych oszczędności jest wiele, pozostają jednak w sferze planów, które nie przekładają się na rzeczywistość. Teraz, kiedy stajemy przed wyzwaniami związanymi z epidemią COVID-19 i jej gospodarczymi następstwami, szczególnie warto zastanowić się, które z nich mogłyby dodatkowo wesprzeć zasilanie przedsiębiorstw w kapitał – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 roku na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE, członków ww. izb.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE