PKO BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 75% zysku na dywidendę

PKO BP spełnia wymogi, by przeznaczyć 75% zysku na dywidendę
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, podał Bank.

„Bank [PKO BP] zaliczył do funduszy własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszym półroczu 2023 roku w kwocie 1 624 430 283 zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1 697 253 857 zł na poziomie skonsolidowanym” – przypomniano w komunikacie.

Czytaj także: PKO BP ze zgodą KNF na wypłatę dywidendy

KNF zaleca PKO BP ograniczenie ryzyka

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań.

W szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych, podano.

Czytaj także: Usługę PKO Płacę później aktywowało ponad 150 tys. klientów PKO BP

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego.

Akcje Banku od listopada 2004 roku notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 roku.

Czytaj także: Rada nadzorcza PKO BP ogłosiła otwarty konkurs na prezesa i wiceprezesów zarządu

Źródło: ISBnews