PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia; kurs PKN Orlen spada o ok. 1 proc., a PGNiG rośnie o ok. 13 proc

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia; kurs PKN Orlen spada o ok. 1 proc., a PGNiG rośnie o ok. 13 proc
Źródło: PKN Orlen, PGNiG, aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG - podały spółki w komunikatach. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej.

Kilka minut po otwarciu notowań kurs akcji PKN Orlen tracił ok. 1 proc., a PGNiG zwyżkował o ok. 13 proc. Spółki podały przed sesją, że podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

„Zgodnie z planem połączenia akcjonariuszom PGNiG, w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG, zostaną przyznane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 0,0925 akcji PKN Orlen : 1 akcja PGNIG (Parytet Wymiany Akcji).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 akcję PGNIG jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej, przy czym liczba przyznanych akcji połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia” – napisano w komunikacie.

Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN Orlen.

PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wdrożenie planu połączenia nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte podczas WZ obydwu spółek.

Czytaj także: PKN Orlen: jest zgoda walnego zgromadzenia na połączenie z Grupą Lotos

PGNiG: wzmocnienie pozycji na rynku międzynarodowym

„Budowa dużego, silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju całej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Po połączeniu sił z PKN Orlen i Grupą Lotos łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki.

Żeby zająć dobrą pozycję na międzynarodowym rynku i zapewnić na lata bezpieczeństwo energetyczne Polski, musimy zbudować podmiot zdolny skutecznie konkurować na globalnym rynku” – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

PKN Orlen: modernizacja sektora energetycznego Polski i regionu

„Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki.

Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu.

Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności” – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Czytaj także: Węgierski MOL przejmuje Lotos Paliwa: KE daje zielone światło

Działalność PKN Orlen, Grupy Lotos i GK PGNiG dopełnia się w wielu obszarach

Spółki podały, że połączenie PGNiG z PKN Orlen będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu, co wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa surowcowego kraju.

„Działalność PKN Orlen, Grupy Lotos i GK PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych.

Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią. Połączenie to także nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji” – powiedziała prezes PGNiG.

Jak podano, strona społeczna – przedstawiciele związków zawodowych i rady pracowników – ma także wpływ na kształt negocjowanego trójstronnego porozumienia transferowego, dotyczącego gwarancji zatrudnienia oraz gwarancji niezmienności zatrudnienia.

Rozmowy prowadzone między PGNiG, PKN Orlen a stroną społeczną PGNiG są na zaawansowanym etapie.

Czytaj także: 4. Forum Akademicko-Gospodarcze: od transformacji energetycznej nie ma odwrotu

Źródło: PAP BIZNES