PFR TFI przejęło od BPS TFI zarządzanie BPS Emerytura PPK

PFR TFI przejęło od BPS TFI zarządzanie BPS Emerytura PPK
Fot. stock.adobe.com / bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PFR TFI przejęło od BPS TFI zarządzanie BPS Emerytura PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, który jest funduszem zdefiniowanej daty działającym w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), podało PFR TFI.

„Zmiana jest związana z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o wykreśleniu BPS TFI z ewidencji instytucji zarządzających PPK” – czytamy w komunikacie.

Przejęcie zarządzania funduszem BPS TFI przez PFR TFI wynika z ustawy o PPK, w myśl której PFR TFI jest instytucją wyznaczoną zapewniająca ciągłość zarządzania oszczędnościami w PPK.

Co zmiana zarządzającego oznacza dla uczestników PPK?

„Docelowo w ciągu kilku najbliższych miesięcy fundusz BPS Emerytura PPK SFIO zostanie połączony z funduszem PFR PPK SFIO również zarządzanym przez PFR TFI, co zwiększy efektywność działania. Umożliwi także pracodawcom skorzystanie z nowoczesnego systemu iPPK pozwalającego na pełną obsługę programu, automatyzację procesów i integrację z systemami kadrowo-płacowymi” – czytamy dalej.

PFR TFI podało również, że pracodawcy oraz uczestnicy PPK prowadzonych dotychczas przez BPS TFI nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianą zarządzającego. Wszystkie umowy – zarówno te o zarządzanie, jak i o prowadzenie PPK pozostają w mocy.

„Zmiana instytucji zarządzającej nie wpłynie na własność środków zgromadzonych na rachunkach PPK, a celem tej zmiany jest zapewnienie uczestnikom PPK bezpieczeństwa zgromadzonych środków i zarządzania nimi w oparciu o najwyższe rynkowe standardy. Wysokie wymagania, jakie musi spełniać instytucja wyznaczona, określone w ustawie o PPK, to jedno z rozwiązań systemowych, zapewniających ochronę środków zgromadzonych w tym programie” – czytamy na portalu mojeppk.pl

Obecnie środkami zgromadzonymi w PPK, poza PBS TFI S.A., zarządza 18 instytucji finansowych.

PPK, ostatnie dane

Ogółem wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 9,77 mld zł na koniec sierpnia. Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 2,73 mln.

PFR TFI jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Towarzystwo zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 13 mld zł.

Źródło: ISBnews, MojePPK.pl