PFR TFI będzie na równych zasadach konkurować z innymi podmiotami oferującymi PPK

PFR TFI będzie na równych zasadach konkurować z innymi podmiotami oferującymi PPK
Ewa Małyszko Fot. PFR TFI SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komentarz Ewy Małyszko prezesa zarządu PFR TFI S.A.

#EwaMałyszko: #PFRTFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie #PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej @Grupa_PFR

PFR TFI, jako „instytucja wyznaczona”, ma szczególną rolę do odegrania w systemie PPK. Ma bowiem zapewnić powszechny dostęp do rozwiązania i zagwarantować jego stabilność w długiej perspektywie.

Przy tym, jego pozycja względem innych podmiotów oferujących ten produkt nie jest w żaden sposób uprzywilejowana – PFR TFI będzie działać na zasadach rynkowych i podlegać w takim samym stopniu wymogom ustawowym, jak pozostałe TFI, PTE i zakłady ubezpieczeń.

Jednym z kluczowych zadań, jakie już niebawem staną przed PFR TFI, będzie zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Zarządzający funduszami i kadra menadżerska PFR TFI ma wieloletnie doświadczenie obejmujące zarządzanie produktami dedykowanymi przyszłym emerytom, a PPK zarządzać będzie mając takie same obowiązki i ograniczenia, jak inne instytucje zarządzające PPK.

PFR TFI gwarancją powszechnej dostępności PPK

Poza tym, jako TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – PFR TFI będzie pełniło rolę wyznaczonej instytucji finansowej. Dlatego PFR TFI nie będzie mogło odmówić pracodawcy zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Oznacza to, że PFR TFI będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru instytucji finansowej. W założeniu takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność i powszechność programu wśród pracodawców i  pracowników.

Ta rola PFR TFI zapewni, że PPK będzie dostępne dla każdego pracodawcy, bez względu na jego wielkość zatrudnienia, dochody czy lokalizację. Poprzez realną możliwość gromadzenia długoterminowych oszczędności cały program PPK przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa finansowego Polaków i poprawienia standardów życia na emeryturze.