Pengab w górę, w grudniu nieco więcej optymizmu

Pengab w górę, w grudniu nieco więcej optymizmu
Fot. stock.adobe.com/khwanchai
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,5 pkt m/m do 21,8 pkt w grudniu. Indeks prognostyczny wzrósł o 14,8 pkt m/m do 26,1 pkt, a indeks ocen jest niższy m/m o 7,9 pkt i wynosi 17,5 pkt.

Grudniowy pomiar Indeksu Pengab wskazuje poprawę odczytów m/m prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych wskaźników, co napawa optymizmem.

„Wyjątkiem jest projekcja dla rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych, która m/m jest niższa o 21 pkt. Po piętnastu miesiącach odnotowano wyhamowanie spadkowego trendu w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 54 pkt, m/m jest wyższa o 14 pkt. Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 54 pkt i m/m wzrosła o 19 pkt. W przypadku prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju odczyt wskazuje minus 51 pkt, m/m i jest wyższy o 14 pkt” – skomentował wyniki prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Pengab - grudzień 2022 r.
Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 10 pkt i w grudniu wynosi minus 20 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 21 pkt, a r/r wzrosło o 4 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 1 pkt, a r/r jest niższe o 46 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 10 pkt i wynosi minus 10 pkt, podano.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt i wynosi obecnie 25 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 25 pkt, a r/r spadek o 11 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 4 pkt, a r/r jest wyższe o 59 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 11 pkt i wynosi 31 pkt” – czytamy w raporcie.   

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 6 pkt i wynosi minus 10 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 4 pkt, a r/r jest niższy o 36 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 8 pkt, a r/r jest niższy o 27 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 16 pkt i wynosi obecnie minus 1 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 7 pkt i wynosi 8 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 23 pkt, a r/r spadł o 9 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 10 pkt, a r/r jest wyższy o 16 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 5 pkt i wynosi obecnie 10 pkt” – czytamy również.

Poprawa odczytów prognoz sześciomiesięcznych

W grudniu odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych wskaźników. Wyjątek stanowi projekcja dla rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych, podano.

W grudniu odnotowano wyhamowanie spadkowego trendu obserwowanego od piętnastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 54 pkt, m/m jest wyższa o 14 pkt, a r/r jest niższa o 23 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 54 pkt, m/m jest wyższa o 19 pkt, a r/r spadła o 22 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 51 pkt, m/m jest wyższa o 14 pkt, a r/r spadła o 25 pkt” – napisano też w raporcie.

Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-20 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 77 placówek bankowych z całego kraju, reprezentując wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews