OZE: wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2021 r. spadł rdr do 15,62 proc.

OZE: wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2021 r. spadł rdr do 15,62 proc.
Fot. stock.adobe.com/meegi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62% na koniec 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. było to 16,13%, przy czym od 2021 r. zasady obliczania udziałów energii z OZE w końcowym zużyciu brutto zostały zmodyfikowane.

„Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyrażony w % wyniósł w 2021 r. 15,62%, przy przyjętym celu dla Polski na rok 2030 wynoszącym 23%” – czytamy w komunikacie.

Elektroenergetyka

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 0,93 pkt proc. w stosunku do 2020 r. Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 8,6%), przy jednoczesnym zwiększeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 5,4%), podano także.

Czytaj także: Polska awansowała w rankingu atrakcyjności państw dla inwestorów sektora zielonej energii >>>

Ciepłownictwo i chłodnictwo

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 21,03% w 2021 r. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika był spadek końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 0,6%), przy wzroście całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 5,1%).

Zmiany te zostały obliczone przy zastosowaniu bieżącej metodologii w odniesieniu do danych z roku 2020.

Transport

Z kolei udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wyniósł 5,66% w 2021 r. Spadek wartości wskaźnika wynika ze zmian w sposobie jego obliczania, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001. Przy zastosowaniu obecnie obowiązującej metodologii dla danych za rok 2020, zanotowano by spadek w 2021 r. o 0,11 pkt proc. Cel na rok 2030 to 14%, podał także GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews