Otwarta bankowość przyspiesza w Polsce i w Europie; raport Mastercard

Otwarta bankowość przyspiesza w Polsce i w Europie; raport Mastercard
Fot. stock.adobe.com/WrightStudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowy raport Mastercard opisuje postępy w zakresie wdrażania otwartej bankowości w dziesięciu krajach europejskich. Badanie pokazało, że w Polsce jest dostępnych obecnie 46 interfejsów API otwartej bankowości, zaś w Europie prym pod tym względem wiodą kraje skandynawskie i Wielka Brytania.

Mastercard opublikował oparty na badaniach raport, który przedstawia gotowość europejskich państw do korzystania z ekosystemu otwartej bankowości. Z raportu wynika, że Polska znalazła się w gronie rynków, w których otwarta bankowość jest postrzegana jako narzędzie pozwalające bankowi rozszerzyć jego relację z klientem, także za pośrednictwem nowych kanałów. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że dobrze rozwinięta infrastruktura bankowości internetowej i mobilnej w Polsce, przy jednoczesnym, rosnącym poziomie ucyfrowienia społeczeństwa, tworzą obiecujące perspektywy do rozwoju ekosystemu otwartej bankowości w naszym kraju.

Czytaj także: Bank Pekao upraszcza proces kredytowy dzięki otwartej bankowości >>>

W raporcie pt. „Open Banking Readiness: The Future of Open Banking in Europe” przeanalizowano sytuację w obszarze otwartej bankowości na dziesięciu wybranych rynkach europejskich, jak również przyjęcie drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) przez systemy regulacyjne poszczególnych państw, stabilność i gotowość ich interfejsów API czy innowacje w zakresie płatności typu „account-to-account” (A2A).

Czytaj także: Bank Millennium: łatwiejsze wnioskowanie o pożyczkę; takiego zastosowania otwartej bankowości jeszcze nie było >>>

Raport uwzględnia również gotowość mieszkańców poszczególnych krajów do korzystania z rozwiązań otwartej bankowości. Ma na to wpływ m.in. powszechny dostęp do internetu, z którego korzysta 87% ankietowanych z Polski. Biorąc pod uwagę cyfrową infrastrukturę, to Polska ma najwyższy spośród państw biorących udział w badaniu wskaźnik liczby abonamentów telefonii komórkowej na mieszkańca (137%), a z sieci 4G LTE korzysta niemal 83% Polaków.

Różnice w podejściu poszczególnych krajów do otwartej bankowości

W raporcie podkreślono również kluczowe różnice w podejściu poszczególnych krajów do otwartej bankowości:

  • Wielka Brytania — strategia po brexicie mająca na celu zbudowanie wiodącego ekosystemu cyfrowej, otwartej bankowości.
  • Francja, Włochy, Hiszpania — otwarta bankowość jako narzędzie transformacji cyfrowej w krajowych systemach płatniczych.
  • Niemcy — specyficzne dla tego rynku podejście oparte na współpracy. Niemieckie banki są na etapie definiowania wspólnej strategii cyfrowej zdolnej do świadczenia usług płatniczych w ramach otwartej bankowości.
  • Dania, Norwegia, Szwecja — skandynawskie modele współpracy i inicjatywa P27 obejmujące otwartą bankowość.
  • Polska, Węgry — otwarta bankowość jako narzędzie rozszerzania relacji banku z klientem oraz nawiązywania z nim kontaktu za pośrednictwem nowych kanałów.

Otwarta bankowość szybko staje się zjawiskiem globalnym

Otwarta bankowość szybko staje się zjawiskiem globalnym. Umożliwia ona konsumentom i przedsiębiorstwom większą kontrolę nad swoimi danymi finansowymi, a jednocześnie stymuluje konkurencję i innowacyjność wśród dostawców usług finansowych. Autorzy raportu zaznaczają, że do tej pory banki działające w Polsce opracowały konkurencyjną strategię bankowości cyfrowej i stworzyły platformę bezkartowych płatności cyfrowych dostosowaną do potrzeb gospodarki cyfrowej. Dodają jednak, że wśród krajowych banków istnieją różne sposoby rozumienia i zastosowania standardu Polish API.

Według raportu Mastercard, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przydzieliła dotąd licencję na usługę inicjowania płatności (PIS) sześciu podmiotom w naszym kraju, na usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS) dziesięciu podmiotom, zaś 108 instytucji działa jako dostawcy usług zewnętrznych (eng. TPP – Third Party Providers).

Wykorzystując ogólnoeuropejskie zmiany, takie jak dyrektywa PSD2, wszystkie europejskie banki czynią postępy w kierunku w pełni otwartego środowiska bankowego i podobnie jest w Polsce.

„Stosowane podejścia są różne, dlatego, aby wszystkie rynki europejskie mogły skorzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą otwarta bankowość, potrzebujemy większej standaryzacji. Mastercard Open Banking Connect udostępnia uniwersalne połączenie z systemami otwartej bankowości instytucji finansowych, zapewniające dostawcom zewnętrznym skalowalność, elastyczność i szybkość” – powiedział Jim Wadsworth, wiceprezes Mastercard ds. otwartej bankowości.

Autorzy raportu wskazują, że to kraje skandynawskie i Wielka Brytania najlepiej wykorzystują ekosystem otwartej bankowości. Norwegia ma 194 interfejsy API otwartej bankowości, zaś Wielka Brytania — 166. Norwegia może również poszczycić się najwyższą penetracją internetu — 98% gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci. Sytuacja w Europie jest obiecująca, a wszystkie dziesięć krajów uwzględnionych w raporcie poczyniło postępy w kluczowych obszarach.

Dostęp do pełnego raportu można uzyskać na stronie openbanking.mastercard.com/readinessindex.

Źródło: MasterCard