OFE skutecznie pomnażają kapitał przyszłych emerytów, ale mogłyby robić to jeszcze lepiej

OFE skutecznie pomnażają kapitał przyszłych emerytów, ale mogłyby robić to jeszcze lepiej
Fot. stock.adobe.com / studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dyskusja o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych będzie możliwa dopiero po wyborach parlamentarnych, a więc nie wcześniej niż w 2024 roku - taki był sens niedawnej wypowiedzi Pawła Borysa, prezesa PFR w RMF FM24. Tymczasem jak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych na podstawie raportu Analiz Online OFE od lutego 2014 roku OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie wynoszącym 7,31%, uzyskując wyniki lepsze od waloryzacji, funduszy akcji polskich uniwersalnych, wybranych indeksów rynkowych oraz inflacji i depozytów.

W analizowanym okresie OFE okazały się najlepszą formą oszczędzania na emeryturę zaraz za funduszami akcji polskich małych i średnich spółek oraz akcji globalnych rynków rozwiniętych.

OFE wypracowały wyższą stopę zwrotu od funduszy akcji polskich uniwersalnych, jak i indeksów rynkowych, takich jak WIG20TR czy WIG. Uzyskały też wyższy wynik od inflacji oraz waloryzacji konta i subkonta w ZUS.

Z uwagi na charakter gromadzenia oszczędności w OFE (tj. na zasadzie regularnych, comiesięcznych wpłat), przy prezentacji wyników skupiono się na analizie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR).

Metoda ta, w przeciwieństwie do nominalnej stopy zwrotu, bierze pod uwagę wpływ wpłat (i ewentualnych wypłat) kapitału. Takie podejście w syntetyczny sposób pozwala ocenić efektywność uzyskiwanych stóp zwrotu z uwzględnieniem regularności przekazywanych składek.

Czytaj także: Likwidacja OFE dopiero po wyborach w 2023 roku?

Więcej świata w aktywach OFE

Raport pokazuje także, że OFE mogły by w analizowanym okresie zarobić więcej dla swoich członków, przyszłych emerytów gdyby były bardziej zaangażowane w fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz funduszy akcji polskich MiŚ.

– Fundusze emerytalne mogłyby przynieść korzystniejsze stopy zwrotu, gdyby ich polityka inwestycyjna nie była tak zawężona, jak obecnie. Możliwość zgromadzenia przez członków OFE większego kapitału z przeznaczeniem emerytalnym jest argumentem, który przesądza o konieczności otwarcia publicznej dyskusji o tym, w co fundusze te powinny móc inwestować – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Źródło: Analizy Online,

Czytaj także: Wyższą emeryturę z OFE zapewni możliwość większego inwestowania na rynkach zagranicznych>>>

OFE osiem lat po reformie

Analizy Online w swoim raporcie zauważają, że OFE ( pomijając niektóre, promocyjne stawki opłat za zarządzanie w funduszach w ramach PPK) są obecnie najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji.

Zwracają także uwagę, że ustawowy limit na zagraniczną ekspozycję dla OFE wynosi 30% wartości aktywów, przy czym fundusze emerytalne lokują za granicą tylko do ok. kilkunastu procent portfela. Możliwe zatem, że przy większej dywersyfikacji zagranicznej OFE mogłyby osiągnąć lepsze stopy zwrotu niż dotychczasowe.

Główny wniosek z raportu sformułowany przez ekspertów Analiz Online brzmi następująco:

„Osiem lat po reformie, OFE prezentują się jako atrakcyjna forma budowania kapitału emerytalnego na tle innych form oszczędzania”.

Pełna treść raportu Analiz Online „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” dostępna jest tutaj.

Czytaj także: Przyszłe emerytury blisko 20 mln Polaków zależne od wyceny giełdowej banków>>>

Źródło: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych / IGTE, AnalizyOnLine