OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzrost gospodarczy w Polsce będzie spowalniał w 2019-2020 r., ale wciąż jego główną siłą napędową będzie konsumpcja prywatna, prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Według niej, cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce rozpocznie się na początku 2019 r.

Według OECD, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 0,8% PKB (z 1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB.

Wzrost wykorzystania funduszy unijnych

„Prognozujemy spadek realnego wzrostu PKB do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r. Konsumpcja prywatna będzie nadal mocno rosła dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, ale spowolni, ponieważ świadczenia na dzieci [500+] nie będą już wspierały wzrostu dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Inwestycje nabiorą tempa dzięki rosnącemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych oraz niskim stopom procentowym” – czytamy w raporcie „Global Economic Outlook”.

OECD zwraca uwagę, że „wzrost protekcjonizmu” mógłby mieć negatywne skutki dla eksportu i inwestycji.

Przyspieszenie wzrostu płac

Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r. Na 2020 r. OECD obecnie prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,3%.

Prognozuje się, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,6% w tym roku, o 4,2% w przyszłym roku i o 3,7% w 2020 r., a publiczna – odpowiednio o: 3,9%, 4,2% i 4,1%. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 6,4% w 2018 r., o 6,9% w 2019 r. i o 5,8% w 2020 r.

„Polityka pieniężna była słusznie akomodacyjna, biorąc pod uwagę presje inflacyjne. Jednak prognozujemy przyspieszenie wzrostu płac, ponieważ coraz bardziej widoczne są ograniczenia po stronie zdolności produkcyjnych. Prognozujemy, że bank centralny rozpocznie cykl zacieśniania polityki na początku 2019 r., aby przeciwdziałać presjom inflacyjnym” – czytamy dalej.

Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9%, w 2019 r. osiągnie 2,7%, a rok później – 2,9%.

Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 3,7% w tym roku, 3,2% w przyszłym roku i 3% w 2020 r.

Według OECD, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 0,8% PKB (z 1,4% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 0,8% PKB w 2019 r.; rok później deficyt ten ma wynieść 0,9% PKB.

Zadłużenie tego sektora wyniesie – według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht – 49,2% PKB w tym roku, 47,6% PKB w przyszłym roku, a w 2020 r. sięgnie 46,2% PKB.

Źródło: ISBnews