Od 7 listopada będą wydawane dowody osobiste z odciskami palców?

Od 7 listopada będą wydawane dowody osobiste z odciskami palców?
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
30 września 2021 roku ukazał się Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Termin ten ustalono na 7 listopada 2021 roku.

Wcześniej planowano, że dowody z odciskami palców obywatela będą wydawane od 2 sierpnia tego roku, ale z uwagi na pewne zastrzeżenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin ten odwołano.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 lipca ustawę o dowodach osobistych z danymi o odciskach palców umieszczonymi w warstwie elektronicznej dokumentu. Podpisana ustawa jest nowelizacją ustawy o dowodach z 8 lipca 2021 roku.

Czytaj także: Nowe dowody z odciskami palców już są, ale wstrzymane

Jednolity poziom zabezpieczeń w całej UE

Nowe dowody muszą być uzupełnione o drugą cechę biometryczną zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

Zmiany mają na celu usunięcie różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów między poszczególnymi krajami Unii. Chodzi w tej zmianie także o ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wniosek o dowód tylko osobiście

W nowym dowodzie znajdą się m.in. odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza.

Z tego względu nie będzie już można wnioskować o wydanie dowodu w formie elektronicznej. Konieczna będzie wizyta w urzędzie i własnoręczne złożenie podpisu, który będzie widoczny na dokumencie.

Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Wymiana dowodów osobistych będzie miała tym samym charakter naturalny i zakończy się w 2031 r.

Źródło: aleBank.pl