Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE Rada Ministrów chce przyjąć w III kwartale 2020 r.

Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE Rada Ministrów chce przyjąć w III kwartale 2020 r.
Fot. stock.adobe.com / Montri
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów planuje w III kw. przyjąć nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE - wynika z wykazu prac rządu. Główne założenia projektu podane w wykazie są zbieżne z poprzednim projektem ustawy ws. OFE który w marcu br. odrzucił Senat - poinformał PAP Biznes.

100 proc. aktywów netto #OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne #IKE prowadzone przez #TFI, które będą dziedziczone @KPRM_CIR @zus_pl

Jak wskazano w wykazie prac, projekt ustawy zakłada przebudowę modelu funkcjonowania OFE w taki sposób, że:

– powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO);

– 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone;

– wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) podlega podatkowi dochodowemu według skali. W przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT.

W związku z tym pobrana zostanie ze środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc. której płatność zostanie rozłożona na 2 lata.

Wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur wypłacanych z FUS i zapewnia równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS;

Czytaj także: Premier: nie ma planów dotyczących 30-krotności składek na ZUS, chcemy dokończyć reformę OFE

– możliwe będzie złożenie deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa;

– polityka inwestycyjna SFIO przekształconych z OFE zostanie dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE;

– koszty zarządzania przez TFI środkami pochodzącymi z OFE będą ściśle limitowane;

– zarządzanie środkami FRD zlecone będzie wyspecjalizowanemu w inwestycjach podmiotowi w postaci towarzystwa funduszy inwestycyjnych zależnego od Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czytaj także: OFE: wartość aktywów w lipcu zmalała o 0,8 proc. mdm

W maju 2020 r. ówczesny wiceminister finansów Tomasz Robaczyński poinformował, że reforma w OFE zostanie wstrzymana i przesunięta na dalszy okres.

Ustawa o reformie OFE została w lutym przyjęta przez Sejm, lecz później w marcu odrzucona przez Senat. Od tamtej pory nie toczyły się w parlamencie dalsze prace nad ustawą.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. nie ma obecnie ujętych wpływów z OFE.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział przy okazji prezentacji projektu budżetu na 2021 r., że rząd chce dokończyć reformę OFE.

Czytaj także: Minister finansów zapowiada projekt nowelizacji budżetu, reforma OFE przesunięta

Źródło: PAP BIZNES