Nowy projekt dla branży TSL: platforma Polski Cyfrowy Operator Logistyczny; podpisanie umowy między GPW a NCBiR

Nowy projekt dla branży TSL: platforma Polski Cyfrowy Operator Logistyczny; podpisanie umowy między GPW a NCBiR
Fot. stock.adobe.com / newroadboy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Celem projektu "Polski Cyfrowy Operator Logistyczny" (PCOL) jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży TSL oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. Projekt uzyskał dofinansowanie NCBiR o wartości 5 400 511,49 PLN. Część badawczo-rozwojowa projektu została wyceniona na kwotę 9 304 459,85 PLN. PCOL to projekt referencyjny zespołu "Synergia" działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych, czytamy w komunikacie GPW.

Umowa z NCBiR dotyczy dofinansowania projektu pt. „Opracowanie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego – PCOL” kwotą 5 400 511,49 zł PLN, co stanowi 58,04% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach części badawczo-rozwojowej projektu, która została wyceniona na kwotę 9 304 459,85 PLN.

Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest szacowany rocznie na około 140 mld złotych

‒ Opracowana w ramach projektu nowatorska platforma PCOL bazować będzie na metodach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analityki Big Data, teorii grafów, uczenia głębokiego oraz telemetrii, które pozwolą na szybsze, niż ma to miejsce w przypadku wyszukiwania manualnego, przedstawienie matchingowej listy możliwych, najbardziej optymalnych tras, zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.

Platforma PCOL umożliwi obsługę zleceń spotowych oraz optymalizację frachtu poprzez synchronizację zleceń – powiedział Marek Harasny, koordynator i współautor koncepcji PCOL.

Automatyzacja i cyfryzacja branży TSL

Celem platformy PCOL jest automatyzacja i cyfryzacja procesów dla branży Transport- Spedycja-Logistyka (TSL) oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu dokumentów transportowych.

Uruchomienie projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Platforma PCOL umożliwi obsługę zleceń spotowych oraz optymalizację frachtu poprzez synchronizację zleceń

‒ PCOL to bardzo innowacyjny pomysł. Wyróżniać go mają takie rzeczy jak: automatyczna i cyfrowa optymalizacja parametrów czasu i kosztów usług transportowych, dzięki zastosowaniu modułu automatycznego doboru zleceń transportowych. Optymalizacja doboru ładunków transportowych w celu minimalizacji ilości i długości tras, minimalizacji kosztów transportowych oraz pustych przebiegów.

Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentacji transportowej. Eliminacja obiegu papierowego. Zapewnienie e-usług w procesach pomocniczych w modelu one-stop-shop. Pobieranie danych wejściowych do optymalizacji zleceń i ładunków z wielu zewnętrznych źródeł danych – powiedział Marcin Wolak, projekt manager PCOL.

Współpraca PCOL z sektorem finansowym

Grupami docelowymi dla PCOL są między innymi: przedsiębiorstwa publiczne i prywatne zlecające transport. Przedsiębiorstwa transportowe/przewoźnicy z rynku europejskiego.

Ponadto w ramach platformy będzie prowadzona współpraca z Partnerami, jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, co pozwoli na zaoferowanie dodatkowych usług, jak szybki faktoring czy preferencyjne warunki ubezpieczeniowe.

‒ Bardzo się cieszymy, że to właśnie podczas naszych targów pokazano założenia bardzo ważnej dla całej branży inicjatywy, jaką jest Polski Cyfrowy Operator Logistyczny. To największe tego typu wydarzenie dla firm transportowych i logistycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ‒ ponad 200 wystawców i ponad 8000 uczestników.

W ramach platformy będzie prowadzona współpraca z Partnerami, jak banki czy firmy ubezpieczeniowe

Tak duże przedsięwzięcie budzi ogromne i uzasadnione zainteresowanie rynku, ale już dzisiaj można powiedzieć, że jest traktowane jako szansa dla całej branży TSL. Będziemy uważnie przyglądać się postępowi prac nad tym projektem ‒ powiedział Paweł Konowałek, Dyrektor Targów TransLogistica Poland.

Czytaj także: Powstaje konkurent dla zagranicznych cyfrowych operatorów logistycznych

Optymalizacja kosztów

Projekt PCOL powstał z myślą o ochronie oraz zapewnieniu bezpieczeństwa polskiego łańcucha logistyki i transportu przed presją kapitału zagranicznego na obniżanie kosztów działalności polskich firm i obniżanie potencjalnych dochodów skarbu państwa.

Optymalizacja łańcucha transportowego to możliwość potencjalnie sporych oszczędności

Innym ważnym aspektem jest optymalizacja kosztowa po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży przez podmioty realizujące przewozy polskich przewoźników.

‒ Dla takich dużych podmiotów jak nasza grupa, optymalizacja łańcucha transportowego to możliwość potencjalnie sporych oszczędności oraz dodatkowe zabezpieczenie łańcucha logistyki i transportu- powiedział Paweł Gruza, Wiceprezes KGHM i współautor koncepcji PCOL.

GPW: innowacyjne wsparcie technologiczne

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.

‒ GPW ma 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu, dysponuje środkami oraz technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia.

W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych ‒ jest to też projekt ważny dla gospodarki oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski – podkreślił Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW i współautor koncepcji PCOL.

Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie.

Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych ‒ jest to też projekt ważny dla gospodarki oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski

Dodatkowo nowe usługi pozwolą na uszczelnienie systemu VAT poprzez ułatwienie kontroli transportu. PCOL da również możliwość wdrożenia monitoringu przewozu odpadów w Polsce.

‒ Polski Cyfrowy Operator Logistyczny to projekt, który tworzy nową wartość dzięki wykorzystaniu efektu synergii. 17 podmiotów, w oparciu o innowacyjną technologię dostarczoną przez wiarygodnego, niezależnego partnera, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, wypracuje szereg korzyści. Dodatkowo, państwo zyska na uszczelnieniu systemu podatkowego, a silna, polska branża zyska dodatkowe narzędzie ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny to projekt, który tworzy nową wartość dzięki wykorzystaniu efektu synergii

Najlepsze pomysły zawsze powstają na styku różnych potrzeb, tam gdzie jest przestrzeń do rozmowy o nich i współpracy. Taką płaszczyznę tworzy program  „SYNERGIA”. Gratuluję dobrego projektu, życzę owocnej realizacji oraz kolejnych innowacyjnych pomysłów wzmacniających współpracę w ramach polskiej gospodarki – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBiR.

Czytaj także: Kryzys i pandemia: prognozy dla firm zajmujących się transportem, spedycją, logistyką

Działania zespołu „Synergia”

Projekt jest efektem prac zespołu „Synergia” działającego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych wielokrotnie podkreślał jak ważne jest wspieranie działań w obszarze synergii spółek skarbu państwa, których celem jest maksymalne wykorzystanie zasobów publicznych. Zwracał też uwagę, że działania zespołu „Synergia” to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek.

‒ Polski Cyfrowy Operator Logistyczny to pierwsze wdrożenie, które jest efektem działalności w ramach Programu Synergia. To też dowód, że państwo jest w stanie bardzo efektywnie wspierać sensowne i prorynkowe projekty i to poza bieżącą polityką. Wspieramy PCOL przy kontaktach na poziomie administracji, bo poza biznesową działalnością GPW ma on bardzo ważne funkcje dla Państwa.

Projekt może realnie pomóc uszczelnić system podatkowy oraz pomóc identyfikować wwożone do Polski transporty odpadów, a także może pomóc w implementacji rozporządzenia unijnego nakazującego cyfryzację dokumentów w logistyce.

Celem PCOL  jest też ochrona polskiej gospodarki poprzez zapobiegnięcie odpływu wielomiliardowego kapitału w postaci marż oraz wrażliwych informacji o transportach poza granice kraju – na rzecz zagranicznych podmiotów – powiedział Łukasz Turkowski, koordynator Programu Synergia Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny to pierwsze wdrożenie, które jest efektem działalności w ramach Programu Synergia

Spółki, które w ramach prac zespołu Synergia wyraziły zainteresowanie podjęciem współpracy w ramach PCOL  to: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Grupa Lotos S.A., Gas Trading S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Grupa Azoty S.A., PKP S.A., Totalizator Sportowy, Enea S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Exalo Drilling S.A., Polski Holding Hotelowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Poczta Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Lotnicza S.A. oraz Trans.eu Group S.A.

Inicjatywa strategiczna „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny” (PCOL) to kolejny element dywersyfikacji działalności GPW. Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest szacowany rocznie na około 140 mld złotych.

Czytaj także: Realna groźba likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w transporcie

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW