Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Lokalność | Trudny czas pandemii był egzaminem z relacji – w Malanowie zdali go celująco

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wizyty redakcyjne podczas zebrań przedstawicielskich banku spółdzielczego w Malanowie to już tradycja. Wielce sobie cenimy ów kontakt, bo pozwala z bliska obserwować charakterystyczne dla sektora wyzwania i sposób, w jaki interesariusze je odczytują.

Pięć lat temu gościliśmy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie podczas uroczystości otwarcia nowoczesnej placówki bankowej w Cekowie-Kolonii. Podczas tegorocznego zebrania przedstawicieli dowiedzieliśmy się, od Jana Tygielskiego, prezesa zarządu, że w ub.r. zamknięto jeden z oddziałów, czemu towarzyszyło zwiększenie obsługi klientów w kanałach elektronicznych. To wymowny obraz przemian, jakie dokonały się na polskim rynku finansowym, także w jego spółdzielczym segmencie, na przestrzeni ostatnich lat.

Dobre zarządzanie

W dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach RBS w Malanowie konsekwentnie cieszy się reputacją instytucji stabilnej i dobrze zarządzanej, co nie uszło bacznej uwadze przedstawicieli Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, odpowiedzialnego za monitorowanie ryzyka poszczególnych członków zrzeszenia. „Pomimo trudnych warunków, Państwa bank osiągnął wzrost sumy bilansowej, zachowując przy tym bardzo wysoki poziom adekwatności kapitałowej oraz spełniając regulacyjne wymogi płynnościowe. Wprawdzie wynik finansowy w skali roku obniżył się, niemniej był on wyższy od przeciętnie obserwowanych w Systemie Ochrony, w grupie banków o podobnej sumie bilansowej. Na słowa szczególnego uznania zasługuje wysiłek włożony przez zarząd i radę nadzorczą w przygotowanie działań zmierzających do zachowania bezpieczeństwa deponentów i udziałowców, a także troska o utrzymanie bliskich relacji z klientami i lokalną społecznością w ciężkich czasach pandemii” – podkreślił w liście wystosowanym do uczestników zebrania Michał Ołdakowski, prezes IPS Zrzeszenia SGB.

Ocena to tyleż chwalebna, co bazująca na twardych i aktualnych danych. W minionym roku Spółdzielczy System Ochrony SGB przeprowadził audyt w zakresie jakości aktywów, który nie wykazał istotnych nieprawidłowości.

Covidowy stress test

Czas pandemii okazał się szczególnym stress testem dla spółdzielców z Malanowa. Druga i trzecia fala dotknęły większość zatrudnionych, którzy musieli przebywać bądź to na zwolnieniu lekarskim, bądź też na kwarantannie. Istotnym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, tak przy obsłudze klientów, wykonywaniu obowiązków służbowych, czy funkcjonowaniu statutowych organów banku. Niekiedy trzeba było odwołać się do relacji, jakie od wielu lat łączą mieszkańców małych ojczyzn i działające na ich terenie lokalne organizacje. Dość powiedzieć, iż zebranie grupy członkowskiej z Władysławowa mogło odbyć się dzięki wsparciu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskiej Wyszyny, która udostępniła na ten cel swoją remizę.

Mimo kryzysu pandemicznego suma bilansowa banku wzrosła w skali roku o 12% – z niemal 279 mln zł do blisko 313 mln zł. Wolumen depozytów zwiększył się o niemal 35 mln zł – to przede wszystkim konsekwencja kryzysowego zaciskania pasa przez klientów. Jan Tygielski zauważył, że w przypadku firm dodatkowym czynnikiem skłaniającym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK