Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FTBS 2023 – Opinie | Sprostać technologicznym wyzwaniom

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | FTBS 2023 – Opinie | Sprostać technologicznym wyzwaniom
Laureaci konkursu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, umożliwiające uczestnikom nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami, lepsze zrozumienie aktualnie zachodzących zmian i trendów oraz merytoryczną dyskusję nad najważniejszymi problemami, perspektywami rozwoju i wyzwaniami w obszarze rozwiązań technologicznych dla sektora bankowości spółdzielczej.

Łukasz Bogusz
doradca zarządu sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich

FTBS to także miejsce spotkań i dialogu sektora bankowości spółdzielczej z administracją. Jego ideą jest jej integracja z kluczowymi dostawcami rozwiązań technologicznych – chodzi o to, aby wspólnie w gronie praktyków dyskutować o najnowszych rozwiązaniach, produktach i usługach oraz najważniejszych aspektach funkcjonowania i rozwoju tego sektora.

Inwestycje w technologie są kluczowe dla rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak: aplikacje mobilne, sztuczna inteligencja czy cyfrowe platformy, banki spółdzielcze mogą spełnić oczekiwania klientów, zapewniając wygodne, bezpieczne i dostępne 24/7 usługi. Ogromne znaczenie ma też elastyczność budowy systemów informatycznych na wzór klocków Lego i tempo wdrażania nowych technologii żeby nowości można było bardzo szybko i w sposób bezpieczny implementować do infrastruktury oraz architektury banków spółdzielczych, które muszą szybciej integrować się technologicznie, inwestować w najlepsze rozwiązania i analizować trendy rynkowe. Każdy bank spółdzielczy musi wypracować własny model biznesowy, wykorzystując technologię, która powinna pomagać w jego mądrym i sensownym urzeczywistnieniu. Sztuczna inteligencja, ale przede wszystkim automatyzacja i cyfryzacja stanowią nieodzowne elementy przyszłości bankowości spółdzielczej. Kluczem do sukcesu jest dobra współpraca dostawców rozwiązań technologicznych z bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi, budowanie kompetencji technologicznych i koncentracja na potrzebach lokalnych klientów. Dzięki synergii między technologią, a biznesem, będą one mogły osiągnąć optymalizację kosztów, personalizację oferty, bezpieczeństwo transakcji i stabilny rozwój biznesu – powiedział Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Podczas tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej szeroko omawiano tematykę wdrażania innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów backoffice’owych, cyberbezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, poszukiwania nowych ścieżek rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym, najnowszych trendów w płatnościach i bankowości mobilnej, roli banków zrzeszających w rozwoju systemów IT oraz implementacji rozporządzenia DORA w polskim sektorze bankowym, jak również znowelizowanej Rekomendacji J i zmian w Systemie AMRON – podkreślił Paweł Minkina, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, redaktor naczelny MF BANK.

Konieczność rozwoju nowoczesnych technologii w bankowości spółdzielczej jest podnoszona niemal przez każdego przedstawiciela naszego sektora. Niezależnie od toczących się dyskusji, luka technologiczna pomiędzy bankowością spółdzielczą a komercyjną wciąż istnieje. Wydaje się, że w tym aspekcie rośnie zrozumienie tego, że liczą się konkretne działania, a nie deklaracje. Projekty zrzeszeniowe, czy też inne inicjatywy technologiczne podejmowane na poziomie zrzeszeń, są właściwym kierunkiem działania sektora spółdzielczego. Warunkiem sukcesu i pozytywnych skutków biznesowych jest to, by tworzone rozwiązania były odpowiednio przygotowane w fazie projektowej, a następnie sprawnie wdrażane” – zauważył dr Michał Król, prezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Inwestycje w technologie i back office na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej przynoszą liczne korzyści. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych umożliwia ograniczenie kosztów, skuteczne zarządzanie dokumentacją, poprawę jakości danych oraz pozytywne doświadczenia klientów i pracowników. Takie rozwiązania są idealne dla banków spółdzielczych, ponieważ doskonale wpisują się w ich strategię i przyczyniają się do wzrostu efektywności biznesowej. Dodatkową zaletą inwestycji w technologie jest troska o ekologię i zgodność z zielonymi praktykami – stwierdził Leszek Modzelewski, dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE w Hitachi Europe Ltd.

Nawet w małych bankach spółdzielczych konieczna jest automatyzacja (hurtownia danych, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK