Nowoczesne urzędy bez gotówki

Nowoczesne urzędy bez gotówki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W kwietniu br. uruchomiony został ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR). Program wprowadza możliwość bezpłatnego dokonywania opłat za czynności administracyjne bezgotówkowo - poprzez terminale płatnicze POS i usługę WebPOS Paybynet.

Popularność płatności bezgotówkowych w ostatnich latach dynamicznie rośnie. Jak wynika z danych opublikowanych przez NBP, na koniec IV kwartału 2016 r.[1], Polacy mieli w swoich portfelach 36,9 mln kart płatniczych. W całym 2016 r. wykonano z ich użyciem 3,2 mld płatności na kwotę 220 mld zł. Pod koniec ubiegłego roku, liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej przekroczyła 33 mln[2]. Na popularności zyskuje także rynek bankowości mobilnej. W grudniu 2016 r. liczba aktywnych użytkowników logujących się do banku z wykorzystaniem urządzenia mobilnego (telefonu lub tabletu) wynosiła 7,7 mln[3].

Rosnąca popularność bezgotówkowych instrumentów płatniczych na rynku prywatnym dotychczas nie szła w parze z ich dostępnością w jednostkach administracji publicznej. Tymczasem, jak wynika z badania pt. „Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych”, przeprowadzonego przez Instytut badawczy ARC Rynek i  Opinia w 2015 r., 70 proc. badanych nie korzystało z płatności bezgotówkowej w urzędzie, ponieważ nie miało takiej możliwości[4].

Naprzeciw potrzebie zrewolucjonizowania płatności w sektorze publicznym wychodzi Program, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z KIR. Program jest skierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. Objęta nim zostanie także Policja, gdzie udostępnienie możliwości opłacania mandatów w terminalach POS planowane jest jeszcze
w tym roku. Urzędy uczestniczące w Programie są bezpłatnie wyposażane w terminale płatnicze POS i/lub obsługiwaną przez KIR usługę WebPOS Paybynet, która jest rodzajem terminala wirtualnego, umożliwiającego wykonywanie płatności za pomocą telefonu komórkowego (smartfonu) w oparciu o mobilne aplikacje bankowe.

Wdrożenie Programu poprzedzone było pilotażem, w którym uczestniczyło 130 urzędów z całego kraju.
W czasie trwania fazy pilotażowej, tj. od sierpnia 2016 r. do końca marca 2017 r. odnotowano 48,2 tys. płatności bezgotówkowych o łącznej wartości 7,1 mln zł.

Urzędy zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać się za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kir.pl/program. Szczegółowe informacje i założenia dotyczące realizacji Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl/bezgotowka oraz na stronie www.kir.pl/program.

Korzyści dla urzędu, wygoda dla klienta

Urząd udostępniający możliwość realizacji płatności bez użycia gotówki zyskuje wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego klientom. Dzięki wykorzystaniu WebPOS Paybynet urzędnik może przyjmować płatności w punkcie, w którym załatwiana jest dana sprawa. Pozwala to na skrócenie czasu obsługi klienta i poprawę efektywności pracy danej jednostki administracyjnej. Poszerzenie infrastruktury płatniczej o nowe rozwiązania pomaga zwiększyć popularność płatności elektronicznych i ograniczyć obrót gotówki, co z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów jej obsługi. Dla urzędu oznacza to wymierne oszczędności.

Kluczowym założeniem Programu jest eliminacja kosztów związanych z akceptacją płatności bezgotówkowych dla uczestniczących w nim jednostek administracji publicznej. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci.

 W stronę społeczeństwa bezgotówkowego

Jak zapewnia Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR, bezkosztowa obsługa płatności bezgotówkowych ma swój cel społeczny. – KIR wspiera ideę społeczeństwa bezgotówkowego w Polsce. Jest to kierunek, który obrało wiele krajów na świecie. Przykładowo w Estonii już ponad 90 proc. podatków i innych płatności administracyjnych regulowanych jest bezgotówkowo. Do najważniejszych zalet rezygnacji z gotówki należy większa efektywność obrotu gospodarczego, ale również większa transparentność transakcji – mówi prezes KIR.

Jak zaznacza Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, bezgotówkowe płatności
w urzędach to istotny element Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, wyznaczającego zasadnicze kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. – Umożliwienie wykonywania płatności bezgotówkowych
w urzędach, przybliża nas do urzeczywistnienia idei Polski cyfrowej. Jest to również nasza odpowiedź na przyzwyczajenia klientów, którzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych i płatności mobilnych –
twierdzi Tadeusz Kościński.

[1] http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_04_2016.pdf

[2]https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2017/konferencja/Netbank_Q4_2016_20170421T14.45.pdf

[3] http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iv-kw-2016-6553798.html

[4] http://kurier.pap.pl/depesza/172515/ABC-platnosci-bezgotowkowych-w-urzedach-samorzadowych-

KIR