Nie ma czasu do stracenia: BS w Płońsku i BS w Lubaczowie na Wspólnej Platformie Informatycznej

Nie ma czasu do stracenia: BS w Płońsku i BS w Lubaczowie na Wspólnej Platformie Informatycznej
Dariusz Konofalski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. Źródło: BS w Płońsku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W nawiązaniu do Forum Technologii Banków Spółdzielczych, które odbyło się 10 czerwca 2020 roku chciałbym zachęcić banki spółdzielcze do korzystania z nowych technologii, szukania i wdrażania rozwiązań, które zoptymalizują i przyśpieszą procesy bankowe ‒ pisze w komentarzu dla portalu aleBank.pl Dariusz Konofalski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

#DariuszKonofalski: Mamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli nam skupić się na kliencie, współdzielić koszty i w pewnym sensie, pozbyć się wszystkiego, co nie jest związane z „robieniem biznesu” #BSPłońsk #ForumTechnologiiBS #BSLubaczów #NoweTechnologie

Dzięki wykorzystywaniu najnowszych zdobyczy  technologicznych spełnimy oczekiwania najbardziej wymagających klientów chcących korzystać z nowoczesnych narzędzi, systemów i aplikacji, a poprawiając efektywność  z powodzeniem będziemy mogli konkurować z najlepszymi.

Przy okazji polecam podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów, nawet przez kilka banków, co pozwoli na współdzielenie kosztów i wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Czasu jest mało, a oczekiwania rynku i klienta coraz większe dlatego musimy szybko i zdecydowanie działać i się rozwijać.

Obecnie obserwujemy czas przyśpieszenia technologicznego, rozwoju nowych technologii bankowych i płatniczych, ale również okres, gdzie banki będą szukały optymalizacji kosztowych i poprawy efektywności.

Reagujmy na zmiany w otoczeniu rynkowym

Wszyscy wiemy, że obniżki stóp procentowych spowodują znaczące zmniejszenie wyniku finansowego banków i jeszcze bardziej zmotywują je do szukania optymalizacji kosztów i zwiększenia przychodów.

Trudne do przewidzenia dla gospodarki i banków będą również skutki finansowe epidemii, wynikające z pogorszenia kondycji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i wiążące się docelowo z koniecznością tworzenia rezerw celowych, które z pewnością zmniejszą wyniki banków.

Dlatego też, w tej sytuacji banki muszą na bieżąco reagować, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia.

 Mitygować koszty

Jednym ze sposobów takiego działania może być ograniczenie kosztów IT poprzez ich współdzielenie i wypracowanie lepszej efektywności. Banki powinny skupić się na kliencie i biznesie, natomiast czynności back-office, takie jak zarządzanie i administrowanie systemami oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów ‒ winny oddać profesjonalistom.

Zwiększenie przychodów możemy osiągnąć poprzez ograniczenie pracochłonności, przyśpieszenie i zautomatyzowanie procesów bankowych założenia rachunku, lokaty czy kredytów gotówkowych.

Priorytetem powinna być też automatyzacja i standaryzacja raportów i sprawozdań, pozwoli to zmniejszyć pracochłonność ich sporządzania, a uwolnione dzięki temu  zasoby skierować do  celów biznesowych.

Razem możemy więcej

Pozytywnym przykładem wspólnego działania jest inicjatywa Banku Spółdzielczego w Płońsku i Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, które stwierdziły, że potrzebują nowych rozwiązań systemowych ‒ nowoczesnego systemu bankowego, który będzie kompleksowy, dostępny, rozwijalny i posiadający szerokie API umożliwiające integrację z innymi systemami.

Dotychczas wykorzystywane systemy, w tym def2000 nie spełniały już naszych  oczekiwań głównie dlatego, że  nie pozwalały na sprawną integrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieliśmy wykorzystać do usprawnienia pracy.

Czytaj także: Na kłopoty standaryzacja, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Rozwiązanie adekwatne do potrzeb

Wiedząc o istniejącym systemie def3000,  zwróciliśmy się do firmy Asseco Poland SA z prośbą o ofertę na jego zakup. Zaproponowano nam rozwiązanie chmurowe Asseco, gdzie każdy bank nie będzie potrzebował szerokiej infrastruktury i kosztownych licencji. Serwery, zarówno główny, jak i zapasowy, będą posadowione w lokalizacjach Asseco, a poszczególne banki będą komunikowały się z serwerem poprzez łącza internetowe. Każdy z banków w tym rozwiązaniu będzie ponosił tylko miesięczne koszty korzystania z systemów po ich wdrożeniu.

Sam pomysł w naszym zrzeszeniu (BPS) był bardzo odważny, dlatego nie chcieliśmy ryzykować bardziej, niż trzeba. Postawiliśmy na Asseco Poland S.A., bo to jedna z największych firm informatycznych w Polsce, dysponująca zasobami finansowymi i operacyjnymi umożliwiającymi  zrealizowanie takiego projektu.

Najważniejszym jednak argumentem było to, że Asseco ma doświadczenie z realizacji projektu Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego w SGB,  i co nie mniej ważne, widzieliśmy, że firma chce i będzie współpracować z bankami spółdzielczymi.

Przez kilka miesięcy trwały negocjacje z Zarządem Asseco nt. zakresu wdrożenia i ceny za usługę, które pokazały, że możemy współtworzyć wyjątkowy projekt, stworzyć podwaliny do rozwiązania dla kolejnych banków. W samej końcówce negocjacji wzbogacono umowę o automatyzację najważniejszych  procesów – przekonaliśmy naszego partnera, że warto, bo system z workflow będzie bardziej atrakcyjny dla kolejnych klientów.

Warto podkreślić również, że ewentualne przyszłe modyfikacje systemu, wynikające ze zmian prawnych były zagwarantowane w wynegocjowanej cenie. Umowę uzgodniliśmy i podpisaliśmy na początku 2019 r., po czym przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, integracji systemowej i wdrożenia.

Nowocześnie znaczy bezpiecznie

Co chcemy przez to zyskać?  Nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli  nam skupić się na kliencie, współdzielić koszty i w pewnym sensie, pozbyć się wszystkiego, co nie jest związane z „robieniem biznesu”.

Naszym celem było poprawienie sprawności i jakości oraz przyśpieszenie obsługi klienta. Dzięki projektowi udostępniony zostanie nowoczesny, bankowy system transakcyjny wraz z księgą główną i z hurtownią danych, systemami wspomagającymi, a także  nowoczesna bankowość internetowa oraz systemy analityczne i sprawozdawcze.

Znacznie skrócone zostaną procesy obsługi klienta, w tym założenia rachunku, lokaty terminowej i udzielenia kredytu. Zależało nam, na jak największym wystandaryzowaniu planu kont, produktów, procesów, żeby z rozwiązania mogły skorzystać również inne banki spółdzielcze, aby docelowo współdzielić rozwiązanie i tym samym ograniczyć koszty np. zarządzania procesami i produktami, sporządzania raportów zarządczych, czy sprawozdań.

Czytaj także: Na marginesie FTBS ‒ odpowiedzi na miarę wyzwań potrzebne od zaraz

Uważamy, że takie działania pozwolą nam w przyszłości na ograniczanie zatrudnienia i związanych z tym kosztów, przy czynnościach back-office, kierując jednocześnie posiadane zasoby do biznesu ‒ sprzedaży, doradztwa i bezpośredniej obsługi klienta. Ponadto docelowo spowodują zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem odrębnej infrastruktury, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale sądzę, że w ten sposób udowadniamy, że jednak można zrobić coś razem, czego dowodem jest projekt Wspólnej Platformy Informatycznej realizowany przez nasze banki.

Dwa banki z różnym rodowodem, działające w różnym otoczeniu z różnymi produktami i stylem zarządzania pokazują, że jednak można skutecznie współdziałać i realizować.  Dzięki ciężkiej, wielomiesięcznej wspólnej pracy powstało wystandaryzowane rozwiązanie. Różnimy się tylko tam, gdzie nie burzy to efektu synergii i daje nam istotną przewagę na lokalnym rynku.

Dialog i współpraca rękojmią sukcesu

Patrząc z perspektywy czasu realizacji tego rozwiązania widzimy, jaki ogrom pracy, którą włożyliśmy razem z kolegami z Lubaczowa w powstanie tego systemu, zostanie zaoszczędzone innym bankom, które w przyszłości przystąpią do takiego projektu. Wiele dni i godzin spędzonych przez pracowników naszych banków z pracownikami Asseco pozwoliło nam lepiej się poznać, docenić wiedzę, umiejętności i wspólne zaangażowanie oraz otwierać nowe obszary współpracy np. w planowaniu outsourcingu, callcenter, czy też automatyzacji procesów back office.

Pandemia koryguje scenariusze

Kiedy nastąpi wdrożenie produkcyjne projektu?  Planowaliśmy zrobić to w maju tego roku, ale niestety przyszedł czas epidemii, który co prawda nas nie zatrzymał, ale jednak musieliśmy zwolnić. Teraz chcemy ruszyć w trzecim kwartale bieżącego roku i wiemy, że to zrobimy. Bo razem naprawdę można. Można nie tylko mówić, ale też, a może przede wszystkim działać.

Jestem przekonany, że wejście w projekt Wspólnej Platformy Informatycznej wraz z Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie i Asseco Poland było dobrym wyborem i docelowo przyniesie wymierne korzyści naszym bankom, które zmaterializowałby się w całości po wdrożeniu tego rozwiązania również  na poziomie Banku Zrzeszającego i w większej liczbie banków naszego Zrzeszenia.

Dariusz Konofalski,

Prezes Zarządu,

Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Źródło: aleBank.pl