NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjęła rekomendację dotyczącą stosowania stawki zastępczej dla WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej

NGR ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjęła rekomendację dotyczącą stosowania stawki zastępczej dla WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjęła rekomendację w zakresie zastosowania stawki zastępczej dla wskaźnika referencyjnego WIBOR w instrumentach pochodnych stopy procentowej. Prezentujemy wybrane fragmenty z tej Rekomendacji.

„Rekomendacja została przygotowana przez Strumień Instrumenty Pochodne i Wycena Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) na podstawie analiz i dyskusji ekspertów przeprowadzonych do 15 lutego 2023 r.

Rekomendacja przedstawia zalecaną metodę zastąpienia wskaźnika referencyjnego WIBOR Alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym w Instrumentach pochodnych stopy procentowej WIBOR w sytuacji wystąpienia Zdarzenia regulacyjnego o charakterze trwałym.

Rekomendacja ma na celu zachowanie ekwiwalentności konwersji Instrumentów pochodnych stopy procentowej WIBOR po wystąpieniu Zdarzenia regulacyjnego i nie ma charakteru obligatoryjnego.”

Rozwiązanie modelowe

„Przyjęty w Rekomendacji wzorzec postępowania stanowi rozwiązanie modelowe.

Rekomendacja nie ogranicza uczestników rynku finansowego w zakresie stosowania odmiennych sposobów konwersji Instrumentów pochodnych stopy procentowej WIBOR, w szczególności jeżeli wynika to z postanowień umownych wskazujących Stawkę stosowaną w zastępstwie znikającego wskaźnika WIBOR, wyznaczoną jako stopa składana z obserwowanych w danym okresie wskaźników WIRON skorygowana o odpowiednią wartość Spreadu korygującego (Stawka zastępcza).

Rekomendacja jest zgodna ze standardami konwersji instrumentów pochodnych w dokumentacji ISDA oraz nie stoi w sprzeczności z podejściem wypracowanym w innych strumieniach.”

Dwie metody zastosowania stawek zastępczych

„Na potrzeby instrumentów pochodnych NGR rekomenduje użycie wskaźnika WIRON jako Alternatywnego wskaźnika referencyjnego. Na bazie powyższego założenia wskaźniki WIBOR dla poszczególnych terminów zapadalności powinny być zastąpione odpowiednimi Stawkami zastępczymi.”

W dalszej części Rekomendacji są opisane dwie rekomendowane metody zastosowania stawek zastępczych oraz okoliczności, w których jest zalecane stosowanie odpowiedniej metody.

Może to mieć miejsce „o ile strony nie uzgodniły inaczej lub warunki transakcji nie stanowią inaczej, w przypadku wystąpienia Zdarzenia regulacyjnego dla wskaźnika WIBOR”.

W dokumencie też znajduje się zalecenie dotyczące zastosowania Spreadu korygującego „wyliczonego zgodnie z metodyką ISDA i publikowanego przez Bloomberg, opartego na medianie dziennych różnic między zastępowanym wskaźnikiem WIBOR a zastępującą go stopą składaną z wartości wskaźnika WIRON za okres 5 lat poprzedzających wystąpienie Zdarzenia regulacyjnego.”

Źródło: KNF, PAP BIZNES