NBP: saldo obrotów towarowych w III kw. po raz piąty z kolei ujemne

NBP: saldo obrotów towarowych w III kw. po raz piąty z kolei ujemne
Fot. stock.adobe.com/enanuchit
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Saldo obrotów towarowych w III kwartale 2022 r. znowu było ujemne. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego eksport towarów z Polski w tym czasie wzrósł o 24,8% do 80 091 mln euro, zaś import wzrósł o 27,1% r/r do 86 635 mln euro.

W tym okresie deficyt ukształtował się na poziomie 31 mld zł. Był to drugi najwyższy w historii deficyt obrotów towarowych. Podobnie jak w poprzednich kwartałach największy wpływ na ujemne saldo obrotów towarowych miał duży deficyt w handlu paliwami. Natomiast w pozostałych kategoriach traktowanych łącznie saldo było dodatnie i powiększyło się o ponad 12 mld zł r/r. W ujęciu geograficznym największa nierównowaga charakteryzowała obroty z Chinami. W III kwartale 2022 r. ujemne saldo w wymianie z tym krajem wzrosło do 64 mld zł, osiągając najwyższy poziom w historii. Był to wynik jednoczesnego wzrostu znaczenia chińskiej gospodarki w imporcie i obniżenia się i tak już niewielkiego udziału w eksporcie” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: 15,6 mld euro deficytu w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku >>>

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 113,1 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 67,2 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 32,1 mld zł, tj. o 39,7%, a rozchody zwiększyły się o 16,5 mld zł, tj. o 32,5%. Saldo usług było dodatnie i wyniosło 45,9 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. uległo poprawie o 15,6 mld zł, podał bank centralny.

Na rachunku obrotów bieżących 5 777 mln euro deficytu w III kw. 2022 r.

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2022 r. zanotowano deficyt w wysokości 5 777 mln euro wobec 4 416 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 5 060 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał także NBP.

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2022 r. ujemne i wyniosło 27 414 mln zł.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 27,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. pogorszyło się o 4,3 mld zł.

„Na wartość salda złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (39 mld zł), obrotów towarowych (31,0 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (45,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 3,5% i w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała na tym samym poziomie” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Do przyspieszenia dynamiki eksportu przyczynił się wzrost sprzedaży branży samochodowej 

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 380 mld zł i była o 29,7% wyższa r/r. Do przyspieszenia dynamiki eksportu, w porównaniu z poprzednimi kwartałami, przyczynił się przede wszystkim wzrost wolumenu sprzedaży zagranicznej branży samochodowej. W wyniku poprawy dostępności głównych komponentów do produkcji, zwiększył się eksport nowych pojazdów, a wzrost produkcji w europejskich fabrykach przyczynił się do zwiększenia dostaw części. W tym samym czasie spadkowa tendencja kontynuowana była w eksporcie dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, podano także.

„W omawianym kwartale wartość importu wyniosła 411 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1% r/r. Inaczej niż w przypadku eksportu – w imporcie obserwowane było obniżenie dynamiki. Dane statystyki handlu zagranicznego wskazują, że przyczynił się do tego zarówno niższy wzrost wolumenu, jak i nieco wolniejszy wzrost cen” – czytamy dalej.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews