NBP: prognoza wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3 proc.

NBP: prognoza wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3 proc.
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna analityków dotycząca wzrostu #PKB w 2019 r. wynosi 4,3 proc - podał @nbppl

W poprzedniej, czerwcowo-lipcowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła odpowiednio: 4,5% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r.

„Scenariusz centralny dla tempa wzrostu PKB w 2019 r. jest równy 4,3%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 4,1%-4,6%. W 2020 r. można spodziewać się tempa wzrostu pomiędzy 3,0% a 4,1%, przy prognozie centralnej równej 3,6%. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa sugeruje, że wzrost PKB w 2021 r. ukształtuje się pomiędzy 2,4% a 3,8%. Scenariusz centralny dla tego roku (3,1%) nie jest wyraźnie zarysowany” – czytamy w raporcie.

Prognoza średniorocznej inflacji w 2019

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi 2,3% na 2019 r., 2,9% na 2020 i 2,6% na 2021 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2%, 2,7% na 2020 i 2,5% na 2021 r.

„W bieżącym roku inflacja CPI ukształtuje się nieco poniżej celu inflacyjnego NBP. Prognoza centralna wynosi 2,3%, zaś granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 2,2% i 2,5%. W 2020 r. można się spodziewać inflacji z przedziału 2,5%-3,4% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,9%. Z kolei w 2021 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,9% -3,2%. Scenariusz centralny dla tego horyzontu to 2,6%” – czytamy w raporcie.


Prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) dla lat 2020- 2021 jest wysokie i wynosi ok. 70%, podkreślono.

„Lata te różnią się jednak rozłożeniem prawdopodobieństw przedziałów powyżej i poniżej celu inflacyjnego NBP. W 2020 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego jest trzy razy wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu, zaś w 2021 r. prawdopodobieństwa te są dość wyrównane” – czytamy dalej.

Prognoza stopy referencyjnej

Z kolei prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 1,5% na 2019 r. i 1,5% na 2020 r. oraz 1,52% na 2021 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,5%, a na 2020 r. – 1,51% oraz 1,6% na 2021 r.

„Prognoza centralna dla stopy referencyjnej NBP w latach 2019-2021 to 1,5%. Dla bieżącego roku utrzymuje się pełen konsensus. Przedział 50- procentowego prawdopodobieństwa dla prognoz stopy procentowej w 2020 r. to 1,3%-1,7%, zaś w 2021 r.: 1,2%-1,9%. Dla obu tych lat scenariusz centralny jest bardzo wyraźnie zarysowany, a 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dość wąskie” – czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia. Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 16 września a 2 października 2019 r. Wzięło w niej udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews