NBP: banki zakładają pogłębienie spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2022 roku

NBP: banki zakładają pogłębienie spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/Andrii Yalanskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki zakładają łagodzenie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i zaostrzenie wobec gospodarstw domowych w I kwartale br. oraz oczekują wzrostu popytu na większość rodzajów kredytów - poza kredytami mieszkaniowymi, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W I kwartale 2022 r. banki planują złagodzenie kryteriów udzielania krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz krótko- i długoterminowych kredytów dla sektora MSP.

„[…] Prognozy popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw są różnokierunkowe – wzrostowe dla krótko-, a spadkowe dla długoterminowych. Banki oczekują, że w I kwartale 2022 r. sektor MSP zwiększy swoje zapotrzebowanie, zarówno na krótko-, jak i długoterminowy kredyt” – czytamy w raporcie pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2022 r.”.

Czytaj także: Popyt na kredyty mieszkaniowe w dół o 21,1 proc. rdr w styczniu; bardzo duży spadek liczby wnioskodawców >>>

W IV kwartale 2021 r. wszystkie ankietowane banki nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Ponownie natomiast złagodziły kryteria krótko- i długoterminowego kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), podano także. 

Banki uzasadniały złagodzenie polityki kredytowej w IV kw. poprawą prognoz sytuacji gospodarczej w kraju oraz wzrostem presji konkurencyjnej, głównie ze strony innych banków. 

Wyraźne odwrócenie trendu

NBP podał, że po trzech kwartałach wzrostów popytu na kredyty mieszkaniowe, w IV kwartale 2021 r. nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu – około 69% ankietowanych banków zauważyło spadek popytu. 

Zdaniem banków, przyczyniły się do tego głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmiany w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania, w tym kredytów z innych banków i innych źródeł, wskazano. 

Na I kwartał 2022 r. ankietowane banki prognozują dalsze zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych oraz pogłębienie spadku popytu na te kredyty.

– czytamy dalej. 

Zacieśnianie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych

Jak podał bank centralny, IV kwartał 2021 r. był kolejnym okresem zacieśniania kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. 

„Ankietowane banki wskazywały, że do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie decyzje RPP w zakresie polityki pieniężnej, a także pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej oraz, nieobjęte ankietą, wdrożenie wymogów znowelizowanej Rekomendacji S, w tym skrócenie maksymalnego okresu, dla którego badana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Złagodzenie polityki kredytowej banki uzasadniały m.in. wzrostem konkurencji ze strony innych banków oraz prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym i spadkiem popytu na kredyty mieszkaniowe” – czytamy także. 

Banki mają podzielone opinie co do kierunków zmian sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych w I kwartale 2022 r. Kryteria polityki kredytowej planuje zaostrzyć około 33%, a złagodzić 26% banków. Podobnie w przypadku prognoz popytu – około 36% banków oczekuje jego wzrostu a 25% spadku, podał bank centralny. 

W IV kwartale 2021 r. banki kontynuowały zapoczątkowane w II połowie 2020 r. łagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Przyczynił się do tego przede wszystkim spadek popytu na kredyty konsumpcyjne i wzrost konkurencji ze strony innych banków. 

„W IV kwartale 2021 r., po trzech kwartałach wzrostów, banki zanotowały spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W ich opinii zmniejszenie się zapotrzebowania na kredyty konsumpcyjne wynikało głównie z pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a także z zaostrzenia warunków ich udzielania” – czytamy także. 

Ankieta została przeprowadzona na początku stycznia 2022 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.

Źródło: ISBnews