Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | PPP może pomóc rozwinąć OZE w trudnych czasach

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | PPP może pomóc rozwinąć OZE w trudnych czasach
Fot. faber14/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sytuacja finansowa jednostek samorządów terytorialnych sprawia, że możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie zyskiwała na znaczeniu.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne może być odpowiedzią na rosnące problemy JST z finansowaniem zadań inwestycyjnych.
 • Jednym z najbardziej obiecujących obszarów wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest zielona gospodarka i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Banki mogą być głównymi dostarczycielami kapitału do realizacji projektów PPP, muszą mieć jednak do tego możliwości.
 • Do szerszego wykorzystania formuły PPP konieczna jest edukacja, skierowana głównie do JST

To główne wnioski raportu „Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście finansowania OZE w Polsce – perspektywy i bariery„, przygotowanego w ramach Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Jego autorem jest dr Anna Spoz – naukowiec, wykładowca i praktyk, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Koncentrując się na kwestii finansowania odnawialnych źródeł energii, raport nie tylko wyjaśnia, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne, jakie ramy prawne je określają i jak PPP rozwija się w Polsce i Europie, ale również opisuje rolę banków w procesie inwestycyjnym oraz zwraca uwagę na kwestię bankowalności projektów PPP. Wskazuje także szanse i wyzwania stojące przed rynkiem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Co daje partnerstwo publiczno-prywatne Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy pomiędzy organami władzy publicznej (np. jednostek samorządu terytorialnego czy administracji centralnej) a sektorem prywatnym, którego celem jest wzrost efektywności realizowanych zadań i usług publicznych.

„Rozwój tej koncepcji jest odpowiedzią na wyzwanie współczesnych finansów publicznych, jakim jest świadczenie zadań i usług publicznych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi przy ograniczoności zasobów finansowych posiadanych przez podmiot publiczny” – ocenia dr Anna Spoz, autorka raportu. Podkreśla zalety formuły PPP dla strony publicznej, z których główna odnosi się do przejęcia odpowiedzialności partnera prywatnego za realizację danego projektu i obowiązku jego sfinansowania. Strona publiczna w PPP jest odpowiedzialna za poziom i jakość wykonywanych zadań. „Partnerstwo publiczno-prywatne jest zatem sposobem na realizację inwestycji infrastrukturalnych przy założeniu niezwiększania zadłużenia strony publicznej z tego tytułu. Jest również szansą na szybki rozwój gospodarczy Polski i narzędziem do realizacji tego celu” – podkreśla ekspertka.

Trudne początki PPP w Polsce

Choć od wprowadzenia do polskiego prawa możliwości realizowania inwestycji w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego minęło już 17 lat, to – jak ocenia dr Anna Spoz – polski rynek PPP jest nadal w początkowej fazie rozwoju. Jest tak m.in. dlatego, że uchwalona w 2005 r. ustawa o PPP z początku była tak restrykcyjna i skomplikowana, że do pierwszej nowelizacji w 2008 r. w tej formule nie zrealizowano żadnego projektu. Po nowelizacji, która otworzyła drogę do praktycznego zastosowania partnerstwa w Polsce, liczba projektów stopniowo, choć nierównomiernie, rośnie. Jak podaje autorka, od roku 2009 do końca I kw. 2021 r. wszczęto 602 postępowania, z których 156 sfinalizowano zawarciem umowy. 39 inwestycji zostało już zakończonych.

Nauka i edukacja ekonomiczna | RAPORT PAB-WIB

Z danych przytaczanych w raporcie wynika, że w Polsce w formule PPP najczęściej realizowane są inwestycje w sektorach transportu i efektywności energetycznej, gdzie zawarto 24 tego typu umowy. Kolejnymi sektorami pod względem liczby zawartych umów są: sport i turystyka (22 umowy) oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna (19 umów). Pod względem wartości projektów pierwszeństwo ma sektor gospodarowania odpadami z umowami zawartymi na 2,4 mld ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK