UKRAINA: wojna a gospodarka | Przebudowa świadomości świata zachodniego będzie jednym z ważniejszych skutków tej wojny

UKRAINA: wojna a gospodarka | Przebudowa świadomości świata zachodniego będzie jednym z ważniejszych skutków tej wojny
Fot. Archiwum CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dr. Krzysztofem Spirzewskim, adiunktem w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Karol Mórawski.

Rosyjska inwazja na Ukrainę niesie za sobą szereg konsekwencji, zarówno natury stricte militarnej czy politycznej, jak i ekonomicznej. Zwłaszcza te ostatnie będą mieć przełożenie na funkcjonowanie gospodarek w Europie, a w jakiejś mierze również w skali globalnej. Czy można się pokusić o rozważenie, jakiego rodzaju mogą być to skutki?

– Owe wątki polityczne, militarne i ekonomiczne pozostają w ścisłej korelacji. Przykładowo, porażki armii rosyjskiej, jakie obserwowaliśmy w pierwszych dniach wojny, świadczą nie tylko o jej kondycji, jakości używanego sprzętu czy morale żołnierzy, ale również o zmarginalizowaniu pozycji Federacji Rosyjskiej wobec takich mocarstw, jak Stany Zjednoczone czy Chiny. To, jak zakończy się agresja na Ukrainę, wpłynie nie tylko na sytuację geopolityczną za naszą wschodnią granicą czy przyszłość samej Rosji, ale może mieć również przełożenie na porządek na Dalekim Wschodzie. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy trudno wyobrazić sobie odejście od autorytaryzmu w Rosji czy zmianę orientacji tego kraju na prozachodnią, niemniej jakakolwiek zmiana status quo, nawet nie tak radykalna, może doprowadzić do przebudowy relacji z Chinami. Nie da się wykluczyć scenariusza, w którym Państwo Środka znalazłoby się w znacznie mniej korzystnym dla niego układzie geopolitycznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące w siłę i tradycyjnie nieprzyjazne Chinom Indie.

Skutki tych zmian byłyby jednak odczuwalne za kilka, a nawet kilkanaście lat, natomiast już dziś możemy mówić o gruntownej przebudowie świadomości świata zachodniego, myślę tu o przywódcach państw Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Przemawiając w Bundestagu w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę, kanclerz Olaf Scholz po raz pierwszy zadeklarował, iż nie wolno dłużej uzależniać się od Rosji w takim zakresie, jak dotychczas. Najbardziej namacalnym efektem owych deklaracji jest odstąpienie od kontynuacji projektu Nord Stream 2, czego wymownym podsumowaniem było ogłoszenie upadłości spółki odpowiedzialnej za to przedsięwzięcie 1 marca br. Jednak gruntownej transformacji podlega cała polityka naszego zachodniego sąsiada w obszarze zakupów surowców energetycznych. Przypomnę, że oprócz gazu ziemnego, Niemcy każdego roku nabywali w Rosji węgiel za kwotę niemal czterech miliardów euro. To się obecnie zmienia, padły deklaracje szefa rządu niemieckiego o budowie terminali LNG w Wilhelmshaven i Brunsbuettel.

Wojna na Ukrainie przyczyniła się też do zrewidowania podejścia Niemiec wobec inwestycji w siły zbrojne. Przez całe lata administracji amerykańskiej nie udało się wymusić na Niemcach spełnienia warunków członkostwa w NATO, czyli przeznaczania 2% PKB na zbrojenia, obecnie nie tylko mamy zapewnienie, że cel ten będzie osiągnięty, ale w obecnym budżecie federalnym desygnowano dodatkowe 100 mld na wydatki zbrojeniowe Niemiec.

Na ile zmiana podejścia rządzących w Niemczech, a także innych krajach zachodnioeuropejskich, wobec sojuszy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK