Nadpłynność polskiego sektora bankowego będzie ograniczana

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Poziom płynności sektora bankowego mierzony wielkością emisji bonów pieniężnych NBP systematycznie spada od końca 2013 r. Jeszcze w grudniu 2013 r. wynosiła ona 122,1 mld PLN. Od tego momentu obniżyła się o ponad 40 mld PLN.

Z naszych obliczeń wynika, że w perspektywie kolejnych kwartałów płynność sektora bankowego mierzona wartością średnich dziennych stanów bonów pieniężnych nie wzrośnie powyżej obecnych 80 mld PLN. Co więcej, dostrzegamy potencjał do dalszego spadku nadpłynności w okolice 70 mld PLN w perspektywie końca 2016 r.

Spadek nadpłynności banków spowodowany będzie głównie wzrostem gotówki w obiegu. Częściowo ten wpływ zostanie zneutralizowany przez wypłatę zysku NBP do budżetu państwa. Zakładamy, że Ministerstwo Finansów będzie wymieniało środki walutowe na rynku międzybankowym, w efekcie nie wpływając na poziom płynności w systemie finansowym.

Niższa płynność systemu bankowego może przekładać się negatywnie na popyt instytucji finansowych na polskie obligacje skarbowe nominowane w PLN. Jest to o tyle istotne, że w ostatnich latach to właśnie krajowe banki w większości finansują polskie potrzeby pożyczkowe.

Źródło: PKO Bank Polski