Na rynku finansowym brakuje kobiet na wysokich stanowiskach

Na rynku finansowym brakuje kobiet na wysokich stanowiskach
Fot. Klub Kobiet Rynku Finansowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Klub Kobiet Rynku Finansowego jest platformą spotkań, wymiany oraz dzielenia się wiedzą, wspierania kobiet w dążeniu do realizacji planów zawodowych w obszarze finansów. 12 września 2019 r. o swoich doświadczeniach opowiadały polarniczka i ekspertka rynku FinTech z Izraela.

#MeiravHarel: Wciąż brakuje kobiet nie tylko na wysokich stanowiskach, ale w całym sektorze finansowym #KlubKobietRynkuFinansowego #MHfintechs #GKGPW Stowarzyszenie #CFA Society Poland #IZFiA @GPW_WSExchange

To było już ósme spotkanie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tym razem gośćmi specjalnymi były: Dagmara Bożek-Andryszczak, polarniczka i Meirav Harel, dyrektor ds. technologii i innowacji strategicznych w firmie BDO.

Zgromadzonych przywitała Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Powitalne przemówienie kontynuował Aleksander Mokrzycki z organizacji CFA Society, który zwrócił uwagę, jak ważna jest różnorodność w zespole w branży inwestycyjnej,  zdominowanej jednak przez mężczyzn.

Następnie Anna Maj z organizacji European Women Payments Network podkreśliła istotną rolę kobiet w sektorze technologii finansowych i płatności.

Goście specjalni mówili o Arktyce, i o FinTech

Pierwszą część prelekcji prowadziła Dagmara Bożek-Andryszczak, polarniczka, tłumaczka języka rosyjskiego, autorka książek „Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna”, „Ryszard Czajkowski. Podróżnik od zawsze”.

Pisarka-polarniczka uczestniczyła m.in. w wyprawie polarnej na Spitsbergenie oraz w wyprawie arktycznej na Wyspie Króla Jerzego. Pracowała tam jako administratorka stacji i asystentka terenowa.

Opowiedziała ona o swoich podbiegunowych wyprawach, o pracy na stacji badawczej, o wyzwaniach, o codzienności oraz o tym, jakie możliwość rozwoju dała jej ta praca. Przedstawiła również projekt polarniczki.pl. To grupa zrzeszająca kobiety-polarniczki, uczestniczki polskich wypraw polarnych w Arktyce i Antarktyce. Ideą projektu jest dotarcie do kobiet, które pracowały i nadal pracują w tych regionach, wnosząc swój wkład w rozwój polskiej nauki.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Meirav Harel, doświadczonej ekspertki w obszarze FinTech oraz blockchainu, która jest m.in. założycielką MHfintechs, platformy związanej z executive management FinTech, blockchain i kryptowalutami.

Meirav Harel, przedstawiła funkcjonowanie sektora FinTech i blockchain, podając przykłady działania firmy technologicznych. Dodała, że wciąż brakuje kobiet nie tylko na wysokich stanowiskach kierowniczych i zarządczych, ale występują duże braki w całym sektorze finansowym.

Po oficjalnej części odbył się networking, gdzie uczestniczki i uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Partnerem wrześniowego spotkania była organizacji EWPN (European Women Payments Network), zajmującą się budowaniem społeczności kobiet pracujących w sektorze FinTech i płatności w Europie. Jako pierwsza i jedyna ogólnoeuropejska społeczność dla kobiet, EWPN dąży do stworzenia dla nich większych możliwości, a także jest liderem działań na rzecz bardziej zróżnicowanej i zintegrowanej branży finansów.

Klub nie tylko dla kobiet

W marcu 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia CFA Society Poland, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego.

Przedstawiciele tych instytucji podkreślili, że istnieje nadal duża potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet oraz promowania idei zróżnicowania na rynku finansowym. Działania te mają wesprzeć kobiety w drodze zawodowej oraz stworzyć przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy.

W ramach Klubu są organizowane konferencje i spotkania, a wśród prelegentów są przedstawiciele nie tylko finansów, ale też kultury, mediów i biznesu. Tematyka dotyczy kwestii wrażliwości społecznej w korporacji, zmieniającej się roli kobiet w organizacjach,  przywództwa czy ekonomii behawioralnej.

W maju 2019 r. spotkaniu Klubu towarzyszyło wydarzenie artystyczne. W Centrum Giełdowym umieszczono replikę słynnej rzeźby z brązu „Fearless Girl” (Nieustraszona Dziewczynka). Posąg autorstwa Kristen Visbal, oryginał, jest ustawiony naprzeciw byka z Wall Street na Manhattanie, i jest symbolem siły kobiet, równouprawnienia. Prowokuje także do dyskusji na temat zwiększania obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie.

Organizatorzy również zachęcają mężczyzn, aby włączyli się aktywnie w działania Klubu. Dlatego też wśród prelegentów z Polski i zagranicy, obok pań, występują również menedżerowie i finansiści.

O historii i założycielach Klubu

Organizatorami Klubu Kobiet Rynku Finansowego są: Stowarzyszenie CFA Society Poland, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. Rozpowszechnia ono i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Z kolei Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z ich działalnością oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20-lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 mld złotych.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na: www.gpw.pl.

Źródło: aleBank.pl