Na marginesie FLBS, potrzeba liderów

Na marginesie FLBS,  potrzeba liderów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwsze z cyklu webinariów Forum Liderów Banków Spółdzielczych za nami. Tak prezentacje, jak następujące po nich głosy akcentowały pilną potrzebę działań o charakterze wspólnotowym, pisze Maciej Małek.

#MaciejMałek: Sektor bankowości spółdzielczej odczuwa niedobór osób, które mają wizję i odwagę konieczną w jakże trudnym obecnym czasie, do budowania pomyślnej przyszłości #ForumLiderówBS #ZBP #SGB #BPS

W panelu moderowanym przez Wiceprezesa ZBP Włodzimierza Kicińskiego impuls po temu dało wystąpienie Bartosza Kublika – Prezesa Zarządu BS Ostrów Mazowiecka, które prowadzący w nawiązaniu do tzw. 5-ki Kaczyńskiego nazwał nawet 7-ką Kublika.

Zdaniem  obserwatorów, potrzebujemy  konkretów i nowych impulsów, w tej mierze od praktyków reprezentujących duże  banki.

Ogólna refleksja to pogląd, że sektor bankowości spółdzielczej odczuwa niedobór osób, które mają wizję i  odwagę konieczną  w jakże trudnym obecnym czasie, do budowania pomyślnej przyszłości.

Nie przypadkiem Włodzimierz Kiciński mobilizował panelistów do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o warunki konieczne do cyfrowej, i nie tylko, transformacji.

Sceptyczne na początku nastawienie, bo przecież się nie da, ustąpiło wobec argumentu o braku alternatywy, z tym jednakże zastrzeżeniem, że jak dowodził Mirosław Skiba – Prezes Zarządu SGB Banku warunkiem powodzenia jest zgodne współdziałanie na rzecz zmian, większej niż dotąd rzeszy Prezesów zrzeszonych banków, w tej liczbie liderów opinii.

Taki kierunek myślenia zaprezentował przywołany wcześniej Bartosz Kublik wskazując na potrzebę zmiany dotychczasowej polityki depozytowej i konieczność zwiększenia o 50 % rozmiarów akcji kredytowej względem sumy bilansowej.

Optymalizacja procesów back office poprzez centralizację ułatwi realizację obu zadań. Wyzwania klimatyczne o zasięgu globalnym otwierają zdaniem Prezesa BS Ostrów Mazowiecka nowe perspektywy przed bankami spółdzielczymi o ile otworzą się na inwestycje wpisane w tzw. Zielony Ład, co powinno sprzyjać procesom łączeniowym, przy założeniu, ze integracja następować będzie organicznie, co prelegent przyrównał do ” żabiego skoku”.

W konkluzji wystąpienia zaakcentowano potrzebę konsekwentnego wypełniania misji, zdefiniowanej jako wspieranie lokalnego środowiska, z akcentem na JST i przedsiębiorców.

Źródło: aleBank.pl