Można wnioskować o zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego za wycieczki do Izraela

Można wnioskować o zwrot pieniędzy z Turystycznego Funduszu Pomocowego za wycieczki do Izraela
Fot. stock.adobe.com / George
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku z wybuchem wojny w Izraelu, firmy turystyczne i podróżni mogą wnioskować o zwrot kosztów wycieczek do tego kraju, które nie odbyły się bądź w najbliższym czasie nie dojdą do skutku, poinformowało Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Wnioski można składać od dzisiaj (12.10.23), nie później jednak niż przed upływem 14 dni od odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy przez organizatora turystyki.

„Minister Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów uznali, że na terenie tego kraju wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności uzasadniające uruchomienie wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego” – czytamy w komunikacie.

Dzięki wypłatom z Turystycznego Funduszu Pomocowego będzie możliwy szybki zwrot podróżnym należności za wycieczki, które nie odbyły się lub nie odbędą się w związku z obecną sytuacją w Izraelu.

Czytaj także: Biura podróży odwołują wyjazdy do Grecji, czy można odzyskać wpłacone pieniądze?

Turystyczny Fundusz Pomocowy pomaga turystom i organizatorom

„Turystyczny Fundusz Pomocowy jest jednym z rozwiązań służących wsparciu turystyki (ust. z 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Z technicznego punktu widzenia TFP stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Fundusz ma za zadanie wspierać przedsiębiorców turystycznych i zadbać o bezpieczeństwo turystów w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

Są to takie zdarzenia, jak pandemia, ale i inne nadzwyczajne zdarzenia losowe – jak na przykład wybuch wojny, erupcja wulkanu uniemożliwiająca loty, trzęsienie ziemi, fala tsunami” – przypomniał wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, cytowany w materiale.

Kryteria otrzymania zwrotu

Warunkiem wypłat jest odstąpienie przez podróżnego od umowy o wycieczkę do Izraela lub rozwiązanie tej umowy przez organizatora turystyki w terminie od dnia 7 października 2023 r. do dnia 22 października 2023 r. włącznie.

Wnioski podróżnego oraz organizatora turystyki dotyczące tej samej wycieczki do Izraela można składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego od dnia 12 października 2023 r., nie później jednak niż przed upływem 14 dni od odstąpienia od umowy przez podróżnego lub rozwiązania umowy przez organizatora turystyki.

***

Turystyczny Fundusz Pomocowy (którego deponentem i zarządzającym składkami jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) wspiera organizatorów turystyki w sytuacji kryzysu.

Środki na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego mają trafiać do organizatorów turystyki, na wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności”.

Wysokość wpłat na Turystyczny Fundusz Pomocowy określa rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składka naliczana jest od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej, a jej wysokość w zależności od rodzaju umowy.

Źródło: ISBnews