Można przystąpić do konkursu na prezesa lub członka zarządu PGE

Można przystąpić do konkursu na prezesa lub członka zarządu PGE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wszczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. regulacji, wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 r.

Wczoraj ( 08.02.2024.) rada nadzorcza PGE odwołała ze składu zarządu prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, wiceprezes zarządu ds. regulacji Wandę Buk oraz wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju Rafała Włodarskiego, a także delegowała ze swego grona Eryka Kosińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy, powierzając mu obowiązki prezesa zarządu oraz Małgorzatę Banasik do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy.

Na stronach PGE znajduje się ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji, Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju spółki.

Czytaj także: Do końca lutego przedstawiony zostanie projekt ustawy ustalający zasady nominacji do władz spółek Skarbu Państwa>>>

Wymogi wobec kandydatów

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dwóch etapach.

I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;

II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami i wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

Wśród wielu wymogów oczekiwanych od kandydatów wymienia się m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydat powinien posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” oraz „secret UE/EU secret” lub złożyć zobowiązanie, że w przypadku powołania w skład Zarządu Spółki bez zbędnej zwłoki podda się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” oraz „secret UE/EU secret” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

Więcej informacji na stronach PGE

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. / PGE S.A., ISBnews