PGE: rezygnacja wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych

PGE: rezygnacja wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych
Źródło: PGE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ryszard Wasiłek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE z dniem 30 kwietnia 2023 roku z przyczyn osobistych - poinformowała spółka w komunikacie.

Ryszard Wasiłek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, czytamy na stronie Firmy.

Ryszard Wasiłek zasiadał w Zarządzie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od marca 2016 – najpierw jako wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, a od lutego 2017 r. jako wiceprezes ds. Operacyjnych.

Rada Nadzorcza Spółki 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o ponownym powołaniu Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu XI kadencji z dniem 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Wcześniej pełnił funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (2003-2016).

W latach 1994-2003 Ryszard Wasiłek był zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu, a w latach 1990-1994 był Zastępcą Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej.

Czytaj także: Samorządy Pomorza rozbudowują wspólny system ciepłowniczy

Ponadto Ryszard Wasiłek jest Prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Wiceprezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

W latach 2016-2020 zasiadał w Zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Wcześniej był Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (2004-2016), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (2010-2016) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (2014-2016).

W latach 1993-1994 Ryszard Wasiłek był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.

Czytaj także: PGE podpisała z EBI umowę kredytową o wartości 2 mld zł

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych był uprawniony i odpowiedzialny za kierowanie działalnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w obszarze obejmującym następujące komórki organizacyjne: Departament Zarządzania Operacyjnego i Inwestycji, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, Departament Handlu, Departament Dialogu i Relacji Społecznych.

W zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powierzyła mu nadzór merytoryczny nad następującymi spółkami i ich spółkami zależnymi:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Dom Maklerski S.A., PGE Centrum sp. z o.o., PGE Trading GmbH sp. z o.o.

Źródło: PAP BIZNES, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. / PGE S.A.