Morskie farmy wiatrowe: Sejm za ustawą poprawiającą warunki inwestycyjne dla offshore

Morskie farmy wiatrowe: Sejm za ustawą poprawiającą warunki inwestycyjne dla offshore
Fot. stock.adobe.com/Grzegorz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, doprecyzowując przepisy w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwiając rozliczanie ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia.

Rozwiązania te znajdują się ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu. Za ustawą głosowało 424 posłów, nikt się nie wstrzymał. Wcześniej posłowie przyjęli poprawki dotyczące przedłużenia terminu na złożenie sprawozdań, wynikających z ustawy prawo wodne.

Czytaj także: Wysoka cena węgla to rachunek dla Polaków za walkę rządu z wiatrakami >>>

Celem regulacji jest wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych, takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej.

Przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych

Chodzi o przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

Nowela zakłada także uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

Wydłuża termin na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Wyklucza także z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach.

Źródło: ISBnews