„Model funkcjonowania bankowości spółdzielczej a stabilność sektora i efektywność banków spółdzielczych”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja02.400xKonferencja zorganizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 19 listopada br. skupiła w Sali im. Władysława Grabskiego w Narodowym Banku Polskim ponad 120 przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej. Patronat nad konferencją objął Narodowy Bank Polski.

Inauguracji konferencji dokonały prof. Małgorzata Zaleska, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W słowie wstępnym prof. Małgorzata Zaleska  podkreśliła, że tematyka konferencji zaproponowana przez KZBS porusza bardzo istotne zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa, stabilności i efektywności. Zaznaczyła jednocześnie, że obecny model funkcjonowania banków spółdzielczych zdezaktualizował się. Należy więc odpowiedzieć  na pytanie: czy nowy model powinien być skomplikowany, uwzględniający zróżnicowanie banków czy raczej prosty i przejrzysty. „Wydaje się, że im model będzie bardziej przejrzysty, tym lepiej” – mówiła członek Zarządu NBP. Prezes Zarządu KZBS witając uczestników zaznaczyła, że tematyka konferencji jest odpowiedzią na  oczekiwania środowiska banków spółdzielczych.  Nowe regulacje rynku finansowego są dużym wyzwaniem dla funkcjonujących już zrzeszeń, a w szczególności dla banków spółdzielczych. Nowe wymagania stawiane przed bankami to surowsze normy ostrożnościowe, surowsze standardy zarządzania ryzykiem płynności oraz wymóg posiadania wysokiej jakości kapitałów. „Z racjonalnego punktu widzenia, dostosowanie się do nowych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i regulacyjnych jest nieuniknione. Zachodzi zatem pytanie,  jaka jest i jaka powinna być logika biznesowa banków spółdzielczych i zrzeszających w tych uwarunkowaniach? – pytała prezes Majerczyk – Żabówka.

Konferencję pt. „Model funkcjonowania bankowości spółdzielczej a stabilność sektora i efektywność banków spółdzielczych” podzielono na dwa panele. Pierwszy dotyczył modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w kontekście wymogów pakietu regulacyjnego CRD IV/CRR. Dyskusje dotyczącą tego tematu, moderowaną przez Michała Krakowiaka, doradcę prezes Zarządu KZBS, podjęli: Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Robert Kołakowski, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Andrzej Stopczyński, doradca w Departamencie Stabilności Finansowej NBP, Adam Skowroński, wiceprezes Zarządu SGB-Bank S.A., Zbigniew Bodzioch, prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Dobrosława Frączek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu oraz Jerzy Zdrzałka, ekspert, doktor nauk ekonomicznych. Drugi panel moderowany przez prezes Zarządu KZBS dotyczył współpracy banków spółdzielczych i zrzeszających w relacjach właścicielskich i biznesowych. Uczestniczyli w nim:  Zdzisław Kupczyk, p.o. prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Władysław Dymek, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, przewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Bank S.A., Przemysław Kubaszek, prezes Zarządu ETNO Banku Spółdzielczego, Daniela Rycka, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem nad Wisłą, Edward Tybor, prezes Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego, przewodniczący Rady Zrzeszenia BPS oraz Waldemar Zieliński, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Po zakończonych panelach uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji, która umożliwiła im odniesienie się do poruszanych podczas paneli treści.  Dokonano również wręczenia odznaczeń NBP za Zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczeń KZBS za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących kluczowych elementów funkcjonowania modelu bankowości spółdzielczej z punktu widzenia efektywności i stabilności sektora.

Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych