Dobrosława Frączek

NBS 2017/11

Fundusze unijne: Miliardy dla regionalnych pośredników finansowych szansą dla banków spółdzielczych

W 2017 r. ruszyły długo oczekiwane nabory na pośredników finansowych nowych instrumentów
zwrotnych w ramach regionalnych programów polityki spójności w Polsce. Do rozdysponowania
wśród instytucji finansowych poszukujących środków na pożyczki, poręczenia i wejścia
kapitałowe w sektorze przedsiębiorstw i samorządowym będzie prawie 8 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1