Ministerstwo Klimatu i Środowiska: ponad 75% Polaków jest skłonnych płacić więcej za „czystą” energię

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: ponad 75% Polaków jest skłonnych płacić więcej za „czystą” energię
Fot. stock.adobe.com / New Africa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad 3/4 mieszkańców Polski jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonych w październiku 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

„Ponad 96% respondentów deklaruje, że regularnie segreguje odpady. Według 94% badanych zmiany klimatu to ważny albo bardzo ważny problem.

Ponad 3/4 mieszkańców Polski jest skłonnych wydać więcej na 'czystą’ energię, a blisko 6 na 10 planuje zmienić swój piec na bardziej ekologiczne źródło energii” ‒ czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Ochrona środowiska nadal jest głównym problemem

Respondenci poproszeni o wskazanie trzech dziedzin, w których nasz kraj ma najwięcej problemów do rozwiązania, głównie podawali ochronę środowiska – tak wybrało 52% mieszkańców Polski.

Zdaniem badanych największym problemem środowiska naturalnego jest zanieczyszczenie powietrza (59%), problem odpadów (50%) i zanieczyszczenie wód, problemy z wodą (34%).

Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego warto chronić środowisko, jest troska o przyszłe pokolenia. Ten powód wybrało prawie trzy czwarte badanych (73%) i jest to najwyższy uzyskany wynik na przestrzeni wszystkich edycji badania.

Ponad 3/4 badanych jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, a odsetek ten jest prawie cztery razy wyższy od uzyskanego w 2018 r.

Na drugim miejscu z wynikiem 63% znalazła się dbałość i troska o zdrowie człowieka. Przyroda jako wartość sama w sobie to powód wybrany przez prawie połowę badanych (49%). Co dziesiąty respondent wskazał oszczędność i względy ekonomiczne.

W opinii respondentów stan środowiska w największym stopniu zależy od aktywności każdego z nas (69%). Z kolei najbardziej popularnymi źródłami informacji o środowisku naturalnym są Internet (72%), telewizja (65%) i prasa (27%).

Czytaj także: Forum Energii: czy w tym roku poznamy datę odejścia od węgla ‒ czy będzie to raczej 2035 niż 2049 rok?

Więcej ogrzewania gazem, mniej węglem

Za najczęstszy powód zanieczyszczenia powietrza w Polsce respondenci uznali emisję z indywidualnych źródeł, czyli pieców domowych. Z roku na rok zmniejsza się ważność emisji z dużych obiektów energetycznych spalania, fabryk itp.

Najwięcej gospodarstw domowych korzysta z podłączenia do sieci ciepłowniczej, aby ogrzać swoje mieszkanie (31%). W tym roku znacznie wzrósł odsetek osób, gdzie głównym rodzajem ogrzewania jest gaz (28%), a zmalał ‒ węgiel (14% ‒ różnica o 21 pkt proc. w porównaniu z 2018 r.), podano także.

Ponad połowa osób korzystających z węgla lub pelletu/brykietu deklaruje chęć zmiany swojego pieca na bardziej ekologiczne źródło energii.

Wzrósł odsetek osób, gdzie głównym rodzajem ogrzewania jest gaz (28%), a zmalał ‒ węgiel (14% ‒ różnica o 21 pkt proc. w porównaniu z 2018 r.)

W celu poprawy jakości powietrza badani najczęściej wskazywali, że należy wymienić stare piece węglowe na piece niskoemisyjne (54%) oraz stosować odnawialne źródła energii (33%).

96% badanych segreguje odpady

Prawie wszyscy badani deklarują regularne segregowanie odpadów (96%), co jest zdecydowanie najwyższym odsetkiem na przestrzeni wszystkich edycji badania. Uzyskany wynik najprawdopodobniej wynika z nowelizacji ustawy, która wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich, podano także.

Do najczęstszych przyczyn niesegregowania odpadów należą opinie, że w okolicy brakuje odpowiednich pojemników (33%) oraz w domu nie ma miejsca na segregowanie odpadów (31%).

Prawie wszyscy badani deklarują regularne segregowanie odpadów (96%)

Najczęściej segregowanymi od reszty odpadów są: plastik (2020 r.: 97% vs 2018: 82%), papier (2020 r.: 91% vs 2018 r.: 70%), szkło (2020 r.: 90% vs 2018 r.: 81%) oraz odpady organiczne (2020 r.: 79% vs 2018 r.: 50%).

Czytaj także: Bank Światowy sugeruje zmiany w programie Czyste Powietrze

Świadomość ekologiczna

Siedmiu na dziesięciu mieszkańców Polski uważa zmiany klimatu za bardzo poważny problem, a co czwarty mieszkaniec uważa, że jest raczej ważny.

Dwie trzecie badanych w ciągu ostatniego roku zauważyło prowadzone działania informacyjne i edukacyjne w zakresie ekologii i zmian klimatu.

Świadomość ekologiczna mieszkańców Polski uległa zmianie, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, ocenia MK. Respondenci znacznie częściej niż w poprzednich latach zwracają uwagę na ograniczenie zużycia wody (ponad 90% wskazań) oraz wybierają rozwiązania ekologiczne, nawet wtedy, gdy oznacza to dodatkowy koszt (82%).

Aż 61% badanych zadeklarowało, że może skorzystać z roweru bądź komunikacji miejskiej zamiast samochodu.

Świadomość ekologiczna mieszkańców Polski uległa zmianie, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie

Już ponad 95% mieszkańców Polski deklaruje, że oszczędza energię w domu. Najczęściej wskazywanymi sposobami jej oszczędzania są: gaszenie świateł w nieużywanych pomieszczeniach, stosowanie energooszczędnych źródeł światła czy zakup energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego.

Jedna trzecia respondentów planuje podjęcie dodatkowych działań, które zwiększą efektywność energetyczną i umożliwią zmniejszenie rachunków za energię. Osoby te najczęściej planują zastosować odnawialne źródła energii.

Ponad 95% mieszkańców Polski deklaruje, że oszczędza energię w domu

Ponad 3/4 badanych jest skłonnych wydać więcej na „czystą” energię, a odsetek ten jest prawie cztery razy wyższy od uzyskanego w 2018 r.

Czytaj także: Szczyt UE: jest porozumienie ws. zwiększenia celu klimatycznego na 2030 rok; Polska dostanie ok. 230 mld zł na transformację energetyki


MKiŚ podało, że badanie trackingowe jest realizowane od 2011 r., a dzięki jego cykliczności możemy śledzić dynamikę zmian, jakie zachodzą w świadomości i zachowaniach ekologicznych mieszkańców Polski. Obecnie jest to szósta edycja.

Badanie trackingowe przeprowadzano na losowej próbie reprezentatywnej ogółu ludności Polski (n=1015) w wieku powyżej 15 lat. Ze względu na panująca pandemię COVID-19 badanie zostało przeprowadzone techniką CATI, czyli poprzez wywiady telefoniczne, a nie jak w poprzednich edycjach techniką CAPI.

Źródło: ISBnews