Minister finansów: mimo wyzwań polski sektor bankowy pozostaje stabilny

Minister finansów: mimo wyzwań polski sektor bankowy pozostaje stabilny
Magdalena Rzeczkowska, Spotkanie Wigilijne w Klubie Bankowca,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, mimo wyzwań związanych m.in. z kredytami frankowymi czy wymogami makroostrożnościowymi- oceniała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, w czasie tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego.

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów w swoim wystąpieniu podkreśliła, że mijający rok bez wątpienia zapisze się jako jeden z najtrudniejszych od ponad trzech dekad funkcjonowania wolnej Polski.

W 2022 r., po latach nieprzerwanego wzrostu i po czasie, gdy świat zachodni zdawał się wierzyć w koniec historii, wieszczony przez Francisa Fukuyamę, mamy do czynienia z jej powrotem w najgorszej odsłonie. W odsłonie wojny, w ślad, za którą idzie cierpienie niewinnych i nieprzerwany strumień ludzkich tragedii.

Rosyjska napaść na Ukrainę, która nastąpiła zaraz po innym, bezprecedensowym wydarzeniu, jakim była globalna pandemia, która uruchomiła strumień zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie wszystkich gospodarek.

Konsekwencje tej agresji dotykają gospodarkę światową, choć w różnym stopniu, utrudniając dodatkowo powrót do równowagi po pandemii.

Czytaj także: Prezes mBanku: banki chcą powrotu do normalności>>>

Władze fiskalne muszą zapewnić stabilność finansów publicznych

Jak stwierdziła, konfrontując się z tymi niespodziewanymi wydarzeniami, Polska radzi sobie naprawdę dobrze. Nasza gospodarka wykazuje się wysoką odpornością na szoki zewnętrzne ze względu na dobre fundamenty, odpowiednią politykę makroekonomiczną i wysoką konkurencyjność polskich firm.

Jak dodała, naszym głównym wyzwaniem w nadchodzącym roku jest pokonanie konsekwencji szoku podażowo-popytowego spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę. To one negatywnie wpływają na tempo wzrostu gospodarczego.

Zapewnienie stabilności cen leży w gestii banku centralnego. Konieczne są również działania osłonowe dla najbardziej wrażliwych obywateli, które zapobiegają nadmiernemu spadkowi ich siły nabywczej.

Jednocześnie realizując to zadanie władze fiskalne muszą zapewnić stabilność finansów publicznych.

Czytaj także: Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR >>>

Sektor bankowy stabilny, ale czekają go kolejne wyzwania

Obecna sytuacja wymaga dużego wysiłku i determinacji, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom i utrzymać Polskę na ścieżce wzrostu.

Jak stwierdziła, sektor bankowy pozostaje stabilny. Wskaźniki ROE i ROA są na dobrej drodze, żeby powrócić do poziomów sprzed pandemii, a wynik odsetkowy sektora bankowego osiąga w 2022 r. rekordowe wartości.

Dzięki analizie stopnia obciążeń podatkowych i regulacyjnych na bieżąco monitorowana jest stabilność sektora bankowego.

Magdalena Rzeczkowska dostrzega również kolejne wyzwania, przed którymi stoi sektor. To przede wszystkim restrukturyzacja portfela mieszkaniowych kredytów walutowych oraz spełnienie nowych wymogów makroostrożnościowych dotyczących minimalnych funduszy własnych.

Czytaj także: Szef KNF o kredytach frankowych: banki powinny angażować się w rozwiązania ugodowe >>>

Źródło: BANK.pl