Minister Bieńkowska i marszałkowie jednym głosem za Polską Wschodnią

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mrr.logo.150xMinister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisali 29 czerwca 2011 r. list intencyjny określający zasady współpracy przy aktualizacji "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020".

To pierwszy tak mocny głos w dyskusji o przyszłości tego makroregionu. Zgodnie z postulatami Komisji Europejskiej, założenia przyszłego budżetu Unii Europejskiej będą oparte na silniejszym niż dotychczas zorientowaniu na rezultaty oraz właściwym doborze i selekcji celów. Dlatego też opracowanie nowej Strategii, opartej o jasno określone priorytety oraz spójnej ze strategią UE – Europa 2020 jest konieczne do negocjacji nowych warunków wsparcia dla tego makroregionu.

Podjęcie prac nad aktualizacją Strategii w przededniu debaty o przyszłości Unii Europejskiej to mówienie wspólnym głosem o potrzebie kontynuacji szczególnego wsparcia, które w ostatnich latach otrzymała Polska Wschodnia – kontynuacji w nowych zmienionych warunkach i na nowych zasadach.

foto.01.420x

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, województwa wschodnie były najbiedniejszymi regionami w UE. Obecnie, w wyniku rozszerzenia, najuboższe regiony Unii znajdują się w Bułgarii i Rumunii. Nie zmienia to faktu, że Polska Wschodnia nadal jest postrzegana jako region peryferyjny i słabo rozwinięty, w którym w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego występują znaczne zapóźnienia rozwojowe. Uważamy, że należy kontynuować dodatkowe wsparcie, by skutecznie wdrożyć odnowioną strategię rozwojową oraz ugruntować bardzo pozytywny wpływ wsparcia uzyskanego w latach 2007-13.

foto.02.420x

Inicjatywa odnowienia Strategii łączy wysiłki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i samorządów regionalnych w określeniu nowych wyzwań i kierunków działań rozwojowych dla tego obszaru. Stanowi znakomity przykład współpracy między administracją rządową i samorządową przy realizacji istotnego projektu rozwojowego.

Główne zasady ukierunkowujące prace nad Strategią:

  • akcentowanie ujęcia makroregionalnego,
  • koncentracja kierunków i celów,
  • selekcja i wybór strategicznych kierunków rozwoju,
  • ukierunkowanie na rezultaty.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w Brukseli w Domu Polski Wschodniej.

foto.03.420x

foto.04.420x

Krzysztof Hetman – marszałek województwa lubelskiego

foto.05.420x

Mirosław Karapyta – marszałek województwa podkarpackiego

foto.06.420x

Walenty Korycki – wicemarszałek województwa podlaskiego

foto.07.420x

Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego

foto.08.420x

Anna Wasilewska – zarząd województwa warmińsko-mazurskiego

foto.09.420x

Źródło: www.mrr.gov.pl