Mieszkania i domy drożeją w całej Europie

Mieszkania i domy drożeją w całej Europie
Fot. stock.adobe.com/denphumi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Między 2007 r. a trzecim kwartałem 2019 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosły w 22 państwach członkowskich UE, a spadły w 6 - wynika z danych Eurostatu.

#WitoldGadomski: Szybko rosną czynsze za wynajem mieszkań, we wszystkich krajach poza Grecją i Cyprem są one wyższe niż w 2007 roku

W III kwartale 2019 roku indeks cen domów był wyższy o 4,1% zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej, w porównaniu z III kwartałem 2018 r. Dane  pochodzą z Eurostatu.

Rekordowe wzrosty cen na Łotwie

W porównaniu z drugim kwartałem 2019 r. ceny mieszkań wzrosły o 1,4% w strefie euro i 1,5% w całej UE. Spośród państw członkowskich UE najwyższe wzrosty rok do roku odnotowano na Łotwie (+ 13,5%), Słowacji (+ 11,5%), Luksemburgu (+ 11,3%) i Portugalia (+ 10,3%).

Indeks cen domów (HPI) mierzy inflację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. HPI rejestruje zmiany cen wszelkiego rodzaju nieruchomości mieszkalnych kupowanych przez gospodarstwa domowe (mieszkania, domy jednorodzinne, domy szeregowe itp.), zarówno nowych, jak i istniejących.

Pod uwagę brane są tylko ceny rynkowe, w związku z czym wyklucza się budowę mieszkań na własny użytek. Uwzględniono ceny gruntu nieruchomości mieszkalnej.

Spadki i wzrosty

W Polsce ceny mieszkań wzrosły w III kwartale  o 9 % (rok do roku) i o 2,1 % w porównaniu z kwartałem poprzednim. Był to czwarty najwyższy wzrost wskaźnika cen mieszkań Unii Europejskiej.

Między 2007 r. a trzecim kwartałem 2019 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosły w 22 państwach członkowskich UE, a spadły  w 6, przy czym najwyższe wzrosty odnotowano w Austrii (+ 85,5%), Luksemburgu (+ 80,6%) i Szwecji (+ 80,3%).

Największe spadki zaobserwowano w Grecji (-40,0%), Rumunii (-27,2%) i Irlandii (-16,7%). W Polsce w 2018 roku ceny mieszkań były o 1 % niższe niż w 2007 roku, ale w końcu III kwartału 2009 były już wyższe o 8% niż przed światowym kryzysem finansowym, który miał miejsce w 2008 roku i doprowadził do znacznych spadków cen nieruchomości w większości krajów.  

Wzrosty cen mieszkań przyspieszyły w ostatnich czterech latach. W III kwartale 2019 roku ceny mieszkań w całej Unii Europejskiej były wyższe niż w roku 2015 o 20,6 %.

Najbardziej w ostatnich czterech latach (w stosunku do roku 2015) ceny mieszkań wzrosły na Węgrzech – o 60%, na Łotwie 45,7 %, i w Czechach 43,3 %. W Polsce wzrost cen w tym okresie wyniósł 23% Spadły w tym czasie jedynie ceny we Włoszech. 

Rosną czynsze

Szybko rosną też czynsze za wynajem mieszkań. We wszystkich krajach poza Grecją i Cyprem są one wyższe niż w 2007 roku.

Największe wzrosty odnotowano na Litwie (+ 101,1%), w Czechach (+ 78,6%) i na Węgrzech (+ 67,8%). W Grecji spadły o 17,5%, a na Cyprze o 0,3 %. W Polsce w III kwartale 2019 roku czynsze były o ponad 40 % wyższe niż w 2007 roku.

Wskaźnik cen mieszkań w stosunku do kwartału roku 2018

Kraj I kw 2019 II kw 2019 III kw 2019
Unia Europejska 4,2 4,2 4,1
Belgia 3,6 3,0 3,9
Bułgaria 7,3 5,0 5,4
Czechy 9,8 9,2 8,6
Dania 1,8 2,7 1,6
Niemcy 5,2 5,4 4,9
Estonia 5,9 5,8 8,1
Irlandia 4,4 2,5 1,7
Hiszpania 6,9 5,4 4,8
Francja 2,9 3,2 3,3
Chorwacja 7,4 10,4 8,0
Włochy -0,9 -0,1 0,4
Cypr 4,3 8,0 2,3
Łotwa 6,4 7,9 13,5
Litwa 7,9 6,6 6,4
Luksemburg 7,0 11,4 11,3
Węgry 17 14,1 7,8
Malta 6,5 6,2 5,8
Niderlandy 8,1 8,3 6,3
Austria 4,2 6,7 6,2
Polska 8,1 8,2 9,0
Portugalia 9,2 10,1 10,3
Rumunia 3,3 1,8 3,9
Słowenia 8,4 5,8 8,5
Słowacja 5,7 8,3 11,5
Finlandia 1,0 0,9 1,2
Szwecja 1,5 2,2 3,0
Wielka Brytania 1,5 1,1 1,1

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl