Mieszkać we własnym czy w wynajmowanym mieszkaniu?

Mieszkać we własnym czy w wynajmowanym mieszkaniu?
Dr Konrad Żelazowski, Uniwersytet Łódzki. Źródło: UŁ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O opracowaniu Programu Anailtyczno-Badawczego poświęconym preferencjom mieszkaniowym społeczeństwa polskiego mówi dr Konrad Żelazowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowa prezentacja wyników badań oraz dyskusja poświęcona popularyzacji najmu instytucjonalnego odbędzie się w ramach webinarium zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowy, 4 grudnia o godz. 10.00.

Karol Mórawski: Przed nami kolejne już webinarium, prezentujące efekty prac naukowych prowadzonych  ramach Programu Anailtyczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości. Tym razem głównym przedmiotem analiz były preferencje Polaków odnośnie nieruchomości mieszkaniowych. Czego możemy spodziewać się w przedstawianym raporcie?

Konrad Żelazowski: Zespół Uniwersytetu Łódzkiego, w składzie: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, ja, dr Beata Wieteska-Rosiak oraz dr Anna Miklaszewska, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości zrealizował opracowanie badawcze poświęcone preferencjom mieszkaniowym społeczeństwa polskiego.

Ma ono charakter wielowątkowy, obejmuje bowiem analizę zmian zachodzących w obszarze modeli mieszkaniowych, ocenę skali i struktury krajowego rynku  najmu na tle pozostałych rynków europejskich. Jednak zasadnicza jego część dotyczy identyfikacji głównych przesłanek stojących za wyborem mieszkaniowym krajowych gospodarstw.

Co jest szczególnie interesujące w świetle uzyskanych wyników tylko 18,3% właścicieli nieruchomości mieszkaniowych wykluczyło kategorycznie zamianę własności mieszkaniowej na najem.

Problematyka ta wpisuje się bieżącą dyskusję nad przyszłym kształtem krajowego rynku mieszkaniowego, a w szczególności nad znaczeniem i potencjałem rozwoju prywatnego rynku najmu oraz instrumentami polityki mieszkaniowej, które pozwoliłyby zaktywizować ten segment mieszkaniowy.

Jaką metodę badawczą przyjęto jako podstawę prowadzonych prac badawczych, i w oparciu o jakiego typu kryteria były one realizowane?

‒ Autorzy opracowania szczegółowej analizie poddali główne determinanty funkcjonowania krajowego rynku najmu z podziałem na uwarunkowania instytucjonalno-prawne, ekonomiczne, demograficzne oraz behawioralne i kulturowe.

Na tym tle zweryfikowane zostały czynniki, które mają wpływ na decyzje Polek i Polaków w zakresie formy realizacji potrzeb mieszkaniowych (własność czy najem). Poza faktycznymi wyborami mieszkaniowymi przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło również ustalić preferencje gospodarstw w zakresie własności mieszkaniowej oraz najmu. 

Z perspektywy rozwoju rynku najmu w Polsce ważne jest również określenie optymalnych z punktu widzenia gospodarstw domowych cech usługi najmu.

Preferencje w tym zakresie zostały zweryfikowane z podziałem na najem krótko- i długoterminowy. Dotyczyły one m.in.: rodzaju podmiotu wynajmującego, wyposażenia mieszkania, możliwości wykupu najmowanej nieruchomości, dodatkowych funkcjonalności oraz kosztów najmu.

Ponadto wskazane zostały te czynniki i zdarzenia, które według ankietowanych mogłyby ich skłonić do decyzji o zmianie statusu mieszkaniowego.

Co jest szczególnie interesujące w świetle uzyskanych wyników tylko 18,3% właścicieli nieruchomości mieszkaniowych wykluczyło kategorycznie zamianę własności mieszkaniowej na najem.

W formie podsumowania przygotowanego raportu przedstawione zostały rekomendacje w zakresie rozwiązań prawno-ekonomicznych mogących znacząco przyspieszyć rozwój prywatnego rynku najmu w Polsce.

Na szczegółową prezentację wyników badań oraz dyskusję poświęconą popularyzacji najmu instytucjonalnego zapraszamy w ramach webinarium zorganizowanego przez Warszawski Instytut Bankowy, które odbędzie się 4 grudnia o godz. 10.00.

Źródło: aleBank.pl