„Miesięcznik Finansowy BANK” – Różne diagnozy inflacji

„Miesięcznik Finansowy BANK” – Różne diagnozy inflacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ekonomiści, zarówno polscy, jak i zagraniczni, poświęcają coraz więcej czasu tematyce inflacji oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy. W tym kontekście nie brakuje skrajnych opinii, od tych wieszczących przyszły kryzys gospodarczy, po te, które pozytywnie odnoszą się do zmiany cen, wskazując ich wzrost jako naturalny efekt decyzji pomocowych w okresie pandemii oraz podkreślając przejściowy charakter tego zjawiska. W czerwcowym badaniu zrealizowanym w ponad stu krajowych placówkach bankowych 63% bankowców oceniło, że największym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach będzie właśnie wzrost inflacji. Kolejne dwie ważne pozycje to poziom długu publicznego (13%) oraz poziom stóp procentowych (9%).

Inflacja połączona z polityką ultra niskich stóp procentowych zmieniła także obraz rynku finansowego i decyzje finansowe konsumentów. Odpływ depozytów z polskiego sektora bankowego jest na poziomie dotąd nienotowanym w historii, osiągając w ciągu ostatnich 12 miesięcy poziom 100 mld zł, zaś poszukiwanie przez klientów alternatywnych form inwestycji stało się swoistym sterydem dla rynku mieszkaniowego.

Inflacja połączona z polityką banku centralnego zmieniła także strategie rozwojowe banków, wpłynęła na redukcję kosztów oraz wymusiła zmiany polityki cenowej. Niespełna połowa badanych bankowców oceniła, że ceny usług bankowych w ostatnich sześciu miesiącach wzrosły, a ¼ wskazuje na zdecydowaną podwyżkę w stosunku do przeciętnego wzrostu poziomu cen w gospodarce, zaś część instytucji finansowych uważa, że to dopiero początek podwyżek. Warto zatem zwrócić uwagę na ostatnie wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego dla prasy zagranicznej, w których wskazuje na możliwą zmianę polityki monetarnej w przyszłym roku. Studzi również opinie i analizy odnoszące się do niekontrolowanej inflacji oraz potencjalnego kryzysu na rynku nieruchomości.

Ze względu na mnogość poglądów w tym przedmiocie, właśnie problematyce inflacji i polityce stóp procentowych poświęcamy w dużej mierze lipcowe wydanie „Miesięcznika Finansowego BANK”. Eksperci, praktycy i przedstawiciele środowiska naukowego przewidują i opiniują możliwe scenariusze gospodarcze. W wywiadzie numeru Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium, wskazuje, że niskie stopy procentowe w warunkach wysokiej inflacji prowadzą do niezrównoważonej sytuacji gospodarczej, która może skutkować niebezpiecznymi, a przy tym długoterminowymi konsekwencjami. W przytaczanej rozmowie poruszona została również problematyka wpływu kryzysu COVID-19 na sektor bankowy, możliwych rozwiązań problemu kredytów walutowych i ich oddziaływania na stabilność banków czy finasowania rynku mieszkaniowego.

Wspominając o zmianach makroekonomicznych, dr Andrzej Bratkowski odnosi się do pocovidowej przyszłości gospodarki, trwałości obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw, relacji między gospodarką a państwem oraz przyszłej roli sektora bankowego. O czekaniu na cud, który się nie zdarzy w obszarze systemu emerytalnego, o ciągłej potrzebie edukacji i uświadamiania społeczeństwa, dotychczasowym ignorowaniu głosu i doświadczeń świata nauki w założeniach tzw. Polskiego Ładu oraz elementach fundamentu rozwoju mówi natomiast prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zapraszam Państwa do lektury lipcowego wydania miesięcznika.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.aleBank.pl/BANK

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK