Andrzej Bratkowski

Artykuły

„Miesięcznik Finansowy BANK” – Różne diagnozy inflacji

Ekonomiści, zarówno polscy, jak i zagraniczni, poświęcają coraz więcej czasu tematyce inflacji oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy. W tym kontekście nie brakuje skrajnych opinii, od tych wieszczących przyszły kryzys gospodarczy, po te, które pozytywnie odnoszą się do zmiany cen, wskazując ich wzrost jako naturalny efekt decyzji pomocowych w okresie pandemii oraz podkreślając przejściowy charakter tego zjawiska. W czerwcowym badaniu zrealizowanym w ponad stu krajowych placówkach bankowych 63% bankowców oceniło, że największym zagrożeniem dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach będzie właśnie wzrost inflacji. Kolejne dwie ważne pozycje to poziom długu publicznego (13%) oraz poziom stóp procentowych (9%).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/07

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wywiad | Spojrzenie na gospodarkę nie tylko po pandemii

Inflacja to nie jest problem bogatych ludzi, bo uderza ona głównie w biednych. Jeśli ktoś ma duże zasoby finansowe, to nie trzyma ich w polskich złotych. Ważne jest, by instytucje finansowe były na tyle wiarygodne, żeby społeczeństwo wierzyło, że jeśli bank centralny mówi, że sytuacja jest przejściowa i będzie prowadził taką politykę, że inflacja spadnie, to można w te zapewnienia wierzyć – powiedział dr Andrzej Bratkowski
w rozmowie z Bohdanem Szafrańskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Polski dług korzysta z dominujących na rynkach globalnych pozytywnych tendencjach

budzicki.miroslaw.pkobp.01.258x400Na rynku stopy procentowej w poniedziałek doszło do wyraźnego umocnienia notowań. Na dłuższym końcu krzywej kwotowania 10-letnich kontraktów IRS obniżyły się o 6 pb do 2,14%. Dla odmiany krótki koniec krzywej pozostał praktycznie bez zmian, co w efekcie doprowadziło do jej wypłaszczenia. Podobne co do kierunku zmiany obserwowaliśmy też na rynku obligacji skarbowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Polski złoty traci werwę

durlej.agnieszka.02.250x302Funt był najważniejszym graczem minionego tygodnia. Europejscy importerzy odetchnęli, gdy bank zmienił swoje plany względem stóp procentowych. Sterling spadł niespodziewanie względem euro, a zaskoczył niezwykle wysoki start franka szwajcarskiego. Indeks dolara utrzymał się na mocnych, czteroletnich maksimach, płynąc również w stronę 14-miesięcznych maksimów względem funta, oraz 7-letnich względem jena.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Polityka pieniężna przestała być nudna

przasnyski.roman.02.267x400Choć przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej jest niemal pewne, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, nie oznacza to, że wiadomo jaka będzie jej skala. Co więcej, nie ma pewności w kwestii dalszych ruchów. Część ekspertów spodziewa się, że w tym cyklu stopy mogą spaść łącznie nawet o 1 punkt procentowy. Taki scenariusz wydaje się jednak zbyt radykalny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

FI-Spread PL10Y/DE10Y powrócił do poziomów z czerwca 2013. Dług czeka na inflację

soszynski.konrad.pko.bp.03.400x274We wtorek obserwowaliśmy niewielkie wzrosty rentowności na rynkach bazowych. Wyższe niż dzień wcześniej dochodowości były zasługą poprawy klimatu na giełdach w Europie oraz lepszych niż oczekiwano wyników produkcji przemysłowej we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Konsekwencją tego było przesunięcie w górę krzywej dochodowości amerykańskich papierów skarbowych o 3-4 pb. w segmencie 5-10Y oraz o 2 pb. w segmencie 2Y. Podobnej skali ruch miał miejsce na krzywej niemieckich skarbówek. Wzrostom rentowności towarzyszyły spadki cen 5Y USD CDS dla krajów południa Europy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1