„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2023. Regulacje vs. bankowość

„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2023. Regulacje vs. bankowość
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Regulacje sektora finansowego będą determinowały funkcjonowanie polskiej bankowości na przestrzeni najbliższych lat. Począwszy od kryzysu w 2008 roku, poziom regulacji w sektorach bankowych na świecie istotnie wzrósł, to jednak ostanie lata w przypadku krajowej bankowości określa się mianem „tsunami regulacyjnego”.

– Dostosowanie do zmieniającego się prawa jest głównym wyzwaniem stającym przed polską bankowością – to opinia dr. Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, prezentującego priorytety najbliższej kadencji ZBP.

Uważa on, że prócz reformy wskaźników referencyjnych – głównego wyzwania najbliższych kwartałów – bankowość będzie musiała wdrażać szereg regulacji, chociażby z dziedziny wymogów ostrożnościowych, obszaru płatności, cyberbezpieczeństwa, czy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rozporządzenie DORA w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej banków, reforma europejskiego systemu AML, realizacja wymogów MREL, czy też systematycznie zmienianych i uzupełnianych wymagań ostrożnościowych w zakresie stabilności rynku finansowego (CRR) – to tylko wybrane wyzwania, którym świat bankowości będzie musiał sprostać – wskazuje w rozmowie numeru dr Tadeusz Białek.

O aktywności samorządu bankowego w najbliższych latach mówią również nowi wiceprezesi ZBP – Agnieszka Wachnicka, Bartosz Kublik i Włodzimierz Kiciński.

Bez wątpienia na przyszłość sektora bankowego silny wpływ będą miały także zmiany technologiczne.

Przed zagrożeniami konsumenta w związku z rozwojem AI, ML czy Metaverse  przestrzega prof. Mirosław Kutyłowski z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Automatyczny przeciwnik będzie coraz doskonalszy, a przy równoczesnym spadku cen tego typu rozwiązań IT coraz częściej będziemy zasypywani pozornie wiarygodnymi mailami czy informacjami. W tym kontekście edukowanie klienta będzie mocno niewystarczające, gdyż nikt nie nadąży, by przekazywać w takim tempie ostrzeżenia przed kolejnymi strategiami oszustw – wskazuje.

A skoro o zmianach technologicznych mowa, to zapraszam również do zapoznania się z podsumowaniem kwietniowego Kongresu Forum Technologii Bankowych.

Stałą rubryką prezentowaną na łamach Miesięcznika jest analiza procesów inflacyjnych – w tym numerze trudny proces redukcji inflacji opisuje prof. Andrzej Koźmiński.

– Przede wszystkim należy ograniczyć niepotrzebne wydatki, których jest bardzo dużo. Po drugie, trzeba utrzymać wzrost stóp procentowych, tak jak to się robi w USA i Europie, chociaż nie są to popularne decyzje.

Proces podnoszenia stóp musi być prowadzony z wyczuciem, by nie spowodować konfliktów społecznych. Wyczucie jest też potrzebne przy ograniczaniu wydatków. Trzecią rzeczą niezbędną do wyjścia z obecnej sytuacji jest zapewnienie ludziom możliwości oszczędzania pieniędzy bez utraty ich wartości – podkreśla.

Zachęcam do lektury majowego ’23 numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak:

Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.BANK.pl/Prenumerata        www.BANK.pl/BANK          #MiesięcznikBANK

Źródło: BANK.pl