MFW podniósł prognozę wzrostu PKB w 2022 r. i wskazuje, że NBP powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB w 2022 r. i wskazuje, że NBP powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com/Kristina Blokhin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje wzrost PKB Polski na ten rok na poziomie 4,6% wobec 4,5% wzrostu oczekiwanych w grudniu ub.r., podał Fundusz. MFW oczekuje, że dynamika wzrostu PKB wyniesie 3,7% w 2023 r, a w latach 2024-2026 prognozowany wzrost PKB wyniesie 3% rocznie.

Chociaż zimowa fala pandemii może w najbliższym czasie spowolnić wzrost gospodarczy, gospodarka wykazała się większą odpornością na kolejne fale, a w 2022 roku prognozuje się wzrost gospodarczy na poziomie 4,6%.

„W perspektywie średnioterminowej silne bilanse gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz przewidywane dotacje unijne w ramach Next Generation powinny utrzymać solidny wzrost gospodarczy, a pandemia nie powinna mieć większego wpływu na wyniki” – czytamy w materiale MFW dotyczącym konsultacji prowadzonych na mocy artykułu IV z Rzeczpospolitą Polską.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

MFW szacuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się z 7,1% PKB w 2020 r. do 2,9% PKB w 2021 r. Dług dług sektora instytucji rządowych i samorządowych nieznacznie spadnie do 56% PKB. Na 2022 r. Fundusz prognozuje deficyt sektora na poziomie 2,5% PKB, a zadłużenia – do 52,1% PKB.

„W perspektywie średnioterminowej przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ustabilizuje się na poziomie około 2,5% PKB, a dług publiczny utrzyma się na stałym poziomie około 50% PKB” – czytamy dalej.

Czytaj także: Bank Pekao: wojna Rosji z Ukrainą oznacza spadek polskiego PKB o 1 proc. i większą skalę podwyżek stóp procentowych >>>

MFW zaznaczył, że „z uwagi na silny popyt prywatny polityka fiskalna powinna unikać ekspansywnego kursu i dążyć do odbudowy buforów”.

„W tym kontekście podkreślili znaczenie wzmocnienia polityki wydatków i przejrzystości, w tym poprzez stopniowe wycofywanie wsparcia pozabudżetowego i lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych w celu ochrony gospodarstw domowych o niskich dochodach przed inflacją. Zalecili również zrównoważenie strat w dochodach wynikających z reformy podatkowej oszczędnościami w innych częściach budżetu. Dyrektorzy zachęcali do umiarkowanego obniżenia deficytu budżetowego w perspektywie średnioterminowej w celu uzupełnienia przestrzeni politycznej” – czytamy w komunikacie.

„NBP powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych, by przeciwdziałać efektom 2. rundy”

NBP powinien kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej, by zminimalizować efekty drugiej rundy, przeciwdziałać ryzyku przegrzania gospodarki i zakotwiczyć średnioterminowe oczekiwania inflacyjne – napisał Międzynarodowy Fundusz Walutowy po konsultacjach z polskim rządem i instytucjami bezpieczeństwa finansowego.

NBP powinien kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej, by sprowadzić inflację do celu.

„Choć przyspieszenie inflacji było w znacznym stopniu napędzane przez czynniki poza kontrolą polityki monetarnej, to ich dalsze oddziaływanie sprowadza ryzyko nasilenia efektów drugiej rundy, gdy produkt krajowy przekracza potencjał. Dalsze podwyżki stóp procentowych będą konieczne, by zminimalizować efekty drugiej rundy, przeciwdziałać ryzyku przegrzania gospodarki i zakotwiczyć średnioterminowe oczekiwania, które znacząco wzrosły i utrzymują się powyżej celu” – napisano w raporcie.

W ocenie MFW, moment oraz skala kolejnych decyzji w polityce pieniężnej powinny uwzględniać rozwój sytuacji gospodarczej, co w zależności od scenariusza niesie zarówno ryzyka w górę, jak i w dół dla inflacji.

Niższa skala podwyżek stóp procentowych w przyszłości lub wcześniejsze zakończenie cyklu zacieśniania byłoby – zdaniem MFW – wskazane, gdyby szybsza okazała się normalizacja cen związana z ograniczeniami podażowymi lub inflacja bazowa mocniej zareagowałaby na dotychczasowe podwyżki stóp.

Z kolei wyższa skala podwyżek stóp byłaby – w ocenie MFW – zasadna, gdyby presja inflacyjna utrzymywała się lub narastała, również ze względu na dynamikę płac lub większe efekty drugiej rundy związane z cenami energii.

„Towarzyszący tym czynnikom wysoki stopień niepewności (…) wskazuje na znaczenie uważnego monitorowania i jasnej komunikacji” – dodano.

MFW podtrzymał wyrażony wcześniej postulat, że NBP powinien przedstawić politykę zarządzania portfolio skupionych w pandemii obligacji.

W ocenie Funduszu, gdyby NBP zdecydował się na interwencję walutową, to powinien opublikować „odpowiednie dane, zgodnie z najlepszymi praktykami”.

RPP na pięciu posiedzeniach z rzędu, do lutego, podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 265 pb do 2,75 proc. oraz stopę rezerwy obowiązkowej o 300 pb do przedpandemicznego poziomu 3,50 proc. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w lutym, że stopy procentowe mogą wzrosnąć do 4 proc. lub wyżej.

MFW: reforma Polskiego Ładu nie jest odpowiednia w kontekście ryzyka przegrzania polskiej gospodarki

Reforma podatkowa Polskiego Ładu, zwiększająca ekspansję fiskalną, nie jest odpowiednia w kontekście ryzyka przegrzania polskiej gospodarki – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z rządem. Według MFW obniżki podatków zawarte w tarczy antyinflacyjnej nie są efektywne i powinny obowiązywać przejściowo.

„Wyłączając wahania związane z wydatkami pandemicznymi, neutralne nastawienie polityki fiskalnej w 2022 r. byłoby właściwe. Implikowałoby to mniej więcej rekomendowany deficyt sektora (general government – przyp. red.) na poziomie ok. 1,5 proc. PKB wobec prognozowanych 3,1 proc. PKB. Ekspansywny charakter reformy PIT jest zatem nieodpowiedni w kontekście ryzyka przegrzania gospodarki. Choć większa progresywność podatkowa jest wartościowym celem, to permanentnie ekspansywne instrumenty fiskalne powinny być zrównoważone w innych pozycjach budżetowych. Jeżeli związane z pandemią ryzyka zmaterializują się, to przejściowe zwiększenie deficytu w 2022 r. w związku z dodatkowymi, celowanymi programami wydatkowymi byłyby właściwe” – napisano w raporcie.

„Choć obniżki podatków zawarte w ‘tarczy antyinflacyjnej’ dają pewne wsparcie gospodarstwom domowym najmocniej dotkniętym wzrostem cen energii, to są one nieefektywne i powinny obowiązywać jedynie przejściowo. W przeciwnym wypadku koszty takich rozwiązań rosną i zaczynają być postrzegane jako substytut innych instrumentów zwalczających inflację” – dodano.

(…) Władze powinny unikać zwiększania wydatków w 2022 r. w kontekście prawdopodobnych dodatkowych przychodów z tytułu nieoczekiwanie wysokiej inflacji.

Według MFW, ryzyko ubóstwa energetycznego powinno być ograniczane poprzez celowane instrumenty, np. bony.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES