Liderzy cyfryzacji w dobie pandemii. Ranking IT@BANK 2020

Liderzy cyfryzacji w dobie pandemii. Ranking IT@BANK 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogłoszenie wyników rankingu IT@BANK tradycyjnie już stanowi punkt wieńczący kolejne edycje konferencji, organizowanej pod tym samym hasłem. Tradycji stało się zadość także i w roku obecnym, choć z oczywistych względów laureatom nie było dane odebrać wyróżnień osobiście. W naszym artykule zamieszczamy filmową relację z wręczenia nagrody Wizjoner Rynku 2020, którą odebrał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Rozpoczynając ceremonię wręczenia statuetek, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Paweł Minkina przypomniał, iż ten szczególny ranking jest ściśle związany z reprezentowanym przezeń tytułem prasowym.

Miesięcznik od samego początku należy do organizatorów zarówno wydarzenia, jak i rankingu, a obszerne analizy firm, poddawanych ocenie w kolejnych edycjach ukazują się regularnie na łamach tego czasopisma.

– Ta piętnasta edycja jest specyficzna, gdyż uwzględnia zarówno rok 2019, jak i pierwsze półrocze roku 2020. Były to okresy całkiem różne, tak dla firm IT jak i banków – podkreślił Paweł Minkina.

Wyraził on również nadzieję, że dynamiczny rozwój sektora IT, jaki obserwowaliśmy w poprzednich kwartałach, będzie kontynuowany także i w nadchodzącym czasie, a dostawcy rozwiązań teleinformatycznych w dalszym ciągu będą w stanie wspierać zarówno całą gospodarkę, jak i poszczególne przedsiębiorstwa.

Pewne wnioski, jak będzie przebiegać proces cyfrowej transformacji w niedalekiej przyszłości, i jak wpłynie on sytuację na rynku, można wyciągnąć właśnie z analizy rankingu, której lekturę na łamach listopadowego numeru Miesięcznika Finansowego BANK rekomendował redaktor naczelny tego tytułu.

Nagroda główna tegorocznej edycji IT@BANK przypadła w udziale spółce Asseco Poland SA, która w ten sposób zyskała zaszczytne miano najbardziej wszechstronnego podmiotu spośród ocenianych w rankingu. W imieniu laureata głos zabrał Marek Lulek, dyrektor działu sprzedaży.

Podkreślił on, iż uzyskanie tak doskonałego wyniku świadczy przede wszystkim o wielkim zaufaniu ze strony banków, korzystających z rozwiązań dostarczanych przez Asseco. Marek Lulek dedykował otrzymane wyróżnienie instytucjom finansowym, które na co dzień współpracują z reprezentowaną przezeń spółką.

– Jako zespół Asseco mocno nad tym pracujemy, żeby produkty oraz usługi które, do Państwa banków dostarczamy, były z roku na rok coraz lepsze. My staramy się o referencje z krajów zachodnich, po to żeby jak najlepiej obsługiwać banki w Polsce – zadeklarował reprezentant Asseco Poland.

Podobnie jak co roku, organizatorzy rankingu IT@BANK zdecydowali się też przyznać wyróżnienia w kategoriach dodatkowych.

Tytuł najbardziej efektywnej firmy IT tym razem przypadł w udziale spółce BlueSoft Sp. z o.o.

Dariusz Dober dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu firmy, podkreślił, że nagroda stanowi symboliczne podsumowanie determinacji i ciężkiej pracy całej załogi przedsiębiorstwa w ostatnim czasie.

– Nasza oferta dedykowana bankowości i finansom spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym, co nas niezmiernie cieszy. Również partnerski model współpracy z klientami, który przyjęliśmy, daleko wykraczając poza pełnienie roli vendora, sprawdza się i przekonuje nas o wartości wspólnie realizowanej cyfrowej transformacji – powiedział Dariusz Dober.

Zadeklarował on też kontynuację dotychczasowej linii przedsiębiorstwa i podziękował wszystkim partnerom oraz pracownikom BlueSoft, którzy w jego opinii przyczynili się do wyróżnienia.

Firmą IT o największym potencjale rozwojowym w tym roku została mianowana Sii Polska sp. z o.o.

Marek Hewelke, Warsaw Branch Director tej spółki, podkreślił, że wystąpienia podczas tegorocznej konferencji IT@BANK reprezentowały, jak co roku, najwyższy poziom merytoryczny, co umożliwiło wymianę wiedzy na temat bankowości w środowisku informatycznym. Odniósł się on też do otrzymanego wyróżnienia.

– Jest to kolejna nagroda z rzędu, jaką odbieramy przy okazji konferencji IT@BANK. Dla nas w Sii jest to dowód na dobrą pracę całego naszego zespołu. Liczy on w tej chwili w Polsce 5000 pracowników, z której to liczby ogromna część jest zaangażowana w realizacji projektów w sektorze bankowym dla klientów zarówno z Polski jak i spoza spoza granic naszego kraju – nadmienił Marek Hewelke.

Wyróżnienie dla Lidera rozwiązań IT dla instytucji finansowych trafiło w tym roku do Blue Media SA.

Tomasz Jakubowski, doradca zarządu firmy, przypomniał, iż Blue Media jest nagradzana w tej kategorii już po raz czwarty z rzędu. 

– To  ogromne wyróżnienie dla nas które nie tylko niezmiernie motywuje do dalszej pracy, ale również wprowadza dużo zadowolenia z tego co do tej pory udało nam się osiągnąć. dziękujemy naszym partnerom, którzy nieustannie wyrażają zaufanie dla naszych usług, dla naszej pracy i obdarzają nas zaufaniem – powiedział przedstawiciel spółki.

Od siedmiu lat redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” kontynuuje tradycję przyznawania odrębnej nagrody dla podmiotów, współpracujących z polskimi bankami spółdzielczymi.

Najwięcej punktów w tej kategorii w ramach tegorocznego rankingu zdobył Zakład Usług Informatycznych Novum sp. z o.o. Wiceprezes spółki, Zbigniew Forenc, przypomniał, iż w nadchodzącym roku Novum obchodzić będzie trzydziestą rocznice obecności na rynku.

– W tym czasie wykrystalizował nam się profil działania, polegający dostarczaniu usług i oprogramowania bankom spółdzielczym.  Pierwsze miejsce, jakie nasza forma zajęła w tej kategorii jest dobrym, budującym podsumowaniem tego okresu działania – powiedział Zbigniew Forenc, gratulując zarazem pozostałym uczestnikom rankingu.

Tradycją rankingu jest też przyznawanie wyróżnienia dla instytucji finansowej, na podstawie głosów firm IT. Tym razem zwycięzcą w tej kategorii był PKO Bank Polski, w którego imieniu zabrał głos Marcin Dzienniak, dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia.

Odnosząc się do obecnej sytuacji przywołał on słowa Karola Darwina, iż największe szanse przetrwania maja te gatunki, które najlepiej adaptują się do zachodzących zmian.

– W imieniu wszystkich koleżanek i kolegów z PKO Banku Polskiego, którzy dołożyli tę cegiełkę innowacyjności do rozwoju naszego banku, chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Cieszymy się tym wyróżnieniem wyjątkowo nie dlatego, że dostajemy je po raz drugi z rzędu, ale dlatego. że ten rok był bardzo wyjątkowy dla nas wszystkich. Pandemia zmusiła nas do zupełnego innego patrzenia na innowacje nie tylko w kontekście rozwoju biznesu ale również w kontekście zapewnienia ciągłości działania, ochrony naszych obecnych przychodów. Tak naprawdę w tym roku nasza cyfrowa transformacja bardzo przyspieszyła – podkreślił Marcin Dzienniak.

Perspektywy na przyszły rok ocenił on nader optymistycznie, gównie dzięki uruchomionej przez PKO strategii Bank przyszłości oraz transformacji chmurowej, dzięki czemu instytucja jest w stanie zaoferować wiele innowacyjnych produktów i usług.

Symbolicznym znakiem obecnej, pandemicznej rzeczywistości jest wprowadzona w tym roku po raz pierwszy kategoria rankingu, dotycząca wdrożenia produktu lub usługi najbardziej użytecznej podczas lockdownu.

Zwycięzcą, wytypowanym przez uczestniczące w rankingu firmy informatyczne, został Microsoft. Głos w imieniu laureata zabrał Tomasz Wilecki, dyrektor działu bankowości i ubezpieczeń.

– Chciałbym przede wszystkim w tym miejscu podziękować naszym klientom, którzy zaufali nam, zdecydowali się na wybór naszej technologii, w tym trudnym momencie przejścia na pracę zdalną, do tej nowej normalności w której dzisiaj wszyscy żyjemy. Jestem przekonany, że udowodniliśmy najlepiej, jak to było możliwe, czyli w boju, że ta technologia działa.  to jest super przykładem jest edukacja i przykład wymienione przez kolegę z t-mobile, czyli blisko 5 milionów uczniów w Polsce który dzisiaj codziennie używają naszej technologii do zdalnej nauki. Wierzę, że ta technologia zostanie z nami na dłużej po pandemii, może nie tak intensywnie wykorzystywana jak w dniu dzisiejszym natomiast też wierzę w to że podczas kolejnej edycji konferencji IT@BANK spotkamy się jednak w tradycyjny sposób, czyli w hotelu Hilton, czego państwu i sobie gorąco życzę – podkreślił Tomasz Wilecki.

W XV edycji rankingu IT@Bank Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu, PKO Banku Polskiego został uhonorowany nagrodą Wizjoner Rynku 2020 za transformację banku z organizacji finansowej do instytucji technologicznej z licencją bankową.

– Rok 2020 dynamiką i skalą zmian zaskoczył niejednego wizjonera. W ciągu kilku miesięcy dokonaliśmy cyfrowego skoku, który w normalnych warunkach trwałby lata. Konieczność dystansowania społecznego i ograniczenia w różnych obszarach życia stały się katalizatorem cyfryzacji, która doprowadziła do przyśpieszenia realizacji wielu istotnych projektów. Rzeczywistość zmusiła nas do pracy w trudnych warunkach, wymagających błyskawicznych decyzji i działań. I my odnaleźliśmy się w tej sytuacji doskonale –  powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę z rąk prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza.

Źródło: aleBank.pl